Copied
 
Status: Normal
BS ACCOUNTING & CONSULTING ApS
11735096
Høveltevej 78, 3460 Birkerød
Telefonnummer mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
BS ACCOUNTING & CONSULTING ApS er aktiv indenfor Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900). Selskabets formål er salg af serviceydelser i form af konsulent- og regnskabsmæssig assistance samt dermed beslægtede aktiviteter. Derudover er selskabets formål er virksomhed indenfor finansielle forretninger, herunder handel med aktier, obligationer, valuta, futures, optioner samt dermed beslægtede aktiviteter. Endvidere kan selskabet besidde kapitalandele i såvel danske som udenlandske selskaber indenfor diverse brancher.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Oplysninger
Dato: 28.10.2020
Status
NORMAL.
Etableret
01.11.1987 (32 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
210.000,00 (DKK)
(06.12.1995)
Ansatte
3, 2018 (årsværk: 1)
3, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
3, mdr. 9. 2019 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2018, DKK
19.12.2019
Bruttoresultat

1.618'

Primær drift

38.807

Årets resultat

19.497

Aktiver

1.752'

Kortfristede aktiver

1.376'

Egenkapital

643'

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

37 %

Likviditetsgrad

126 %

Regnskab etc.
28.10.2020
Revision
Underlagt revision.
Revisor
ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.07.2018 - 30.06.2019
Offentliggjort: 19.12.2019 (314 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2018 (19.12.2019)
Årsrapport 2017 (27.12.2018)
Årsrapport 2016 (19.12.2017)
Årsrapport 2015 (19.12.2016)
Statstidende
28.10.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
28.10.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Carsten Baagøe Schou 13.09.2013 direktion
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (CVR 73233313) OPLØSTEFTERKONKURS 01.11.1987
Reelle ejere
EjereDatoAndelStemmer
Carsten Baagøe Schou 08.06.2003 100,00% 100,00 %
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
HØVELTEVEJ 78 HOLDING ApS (CVR 31268192) NORMAL 01.07.2008 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.