Copied
 
 
Status: Regnskab og boafslutning
NISGAARD + CHRISTOFFERSEN A/S
10568935
Ladegårdsvej 16, 7100 Vejle
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
NISGAARD + CHRISTOFFERSEN A/S er aktiv indenfor Opførelse af bygninger (412000).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med direktøren.
Oplysninger
Dato: 26.05.2024
Status
Regnskab og boafslutningOPLØSTEFTERKONKURS.
Etableret
10.12.1986 (34 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2017 (årsværk: 7)
0, kvt. 4. 2017 (årsværk: 1)
1, mdr. 10. 2017 (årsværk: 1)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2015, DKK
31.05.2016
Bruttoresultat

1.811'

Primær drift

-5.223'

Årets resultat

-4.200'

Aktiver

42.300'

Kortfristede aktiver

40.753'

Egenkapital

8.670'

Afkastningsgrad

-12 %

Soliditetsgrad

20 %

Likviditetsgrad

123 %

Regnskab etc.
26.05.2024
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed
Regnskab
01.01.2015 - 31.12.2015
Offentliggjort: 31.05.2016 (2917 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2015 (31.05.2016)
Statstidende
26.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.05.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.