Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

9.271'

Primær drift

1.804'

Årets resultat

4.990'

Aktiver

18.734'

Kortfristede aktiver

18.000'

Egenkapital

8.779'

Afkastningsgrad

10 %

Soliditetsgrad

47 %

Likviditetsgrad

225 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.11.2020
2018
25.11.2019
2017
22.10.2018
2016
06.11.2017
2015
03.10.2016
Nettoomsætning63.661.48159.476.90248.615.31053.879.09640.793.77046.533.869
Bruttoresultat9.270.5295.319.2474.435.5864.050.8114.167.1024.541.041
Resultat af primær drift1.804.0002.381.0007.444.0003.306.000-1.926.0001.640.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter-93421.5524301.2593.567
Finansieringsomkostninger-55.108-25.390-39.389-55.159-31.623-20.032
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat000000
Resultat4.990.1602.171.9831.461.3141.095.6571.390.2001.974.984
Forslag til udbytte-4.990.000-2.100.000-1.500.000-1.100.000-1.350.000-1.700.000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.11.2020
2018
25.11.2019
2017
22.10.2018
2016
06.11.2017
2015
03.10.2016
Kortfristede varebeholdninger5.0005.0005.0005.0005.0005.000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11.950.56210.675.87415.156.37411.741.1269.211.87810.110.503
Likvider6.044.4514.858.371943.6333.698.9373.500.2273.418.211
Kortfristede aktiver18.000.01315.539.24516.105.00715.445.06312.717.10513.533.714
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver733.517447.716289.610486.295685.174634.870
Langfristede aktiver733.517447.716289.610486.295685.174634.870
Aktiver18.733.53015.986.96116.394.61715.931.35813.402.27914.168.584
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.11.2020
2018
25.11.2019
2017
22.10.2018
2016
06.11.2017
2015
03.10.2016
Forslag til udbytte4.990.0002.100.0001.500.0001.100.0001.350.0001.700.000
Egenkapital8.778.9795.888.8195.216.8364.855.5215.109.8645.419.664
Hensatte forpligtelser899.224546.280425.84367.159102.19781.294
Langfristet gæld til banker000000
Anden langfristet gæld0254.3270000
Leverandører af varer og tjenesteydelser4.947.5284.593.0056.512.0954.701.7053.990.8494.998.381
Kortfristede forpligtelser8.000.6478.764.94310.617.71910.496.7637.652.5498.443.260
Gældsforpligtelser9.055.3279.551.86210.751.93811.008.6788.190.2188.667.626
Forpligtelser9.055.3279.551.86210.751.93811.008.6788.190.2188.667.626
Passiver18.733.53015.986.96116.394.61715.931.35813.402.27914.168.584
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
12.11.2020
2018
25.11.2019
2017
22.10.2018
2016
06.11.2017
2015
03.10.2016
Afkastningsgrad 9,6 %14,9 %45,4 %20,8 %-14,4 %11,6 %
Dækningsgrad 14,6 %8,9 %9,1 %7,5 %10,2 %9,8 %
Resultatgrad 7,8 %3,7 %3,0 %2,0 %3,4 %4,2 %
Varelagerets omsætningshastighed 12.732,3 11.895,4 9.723,1 10.775,8 8.158,8 9.306,8
Egenkapitals-forretning 56,8 %36,9 %28,0 %22,6 %27,2 %36,4 %
Payout-ratio 100,0 %96,7 %102,6 %100,4 %97,1 %86,1 %
Gældsdæknings-nøgletal 3.273,6 %9.377,7 %18.898,7 %5.993,6 %-6.090,5 %8.186,9 %
Soliditestgrad 46,9 %36,8 %31,8 %30,5 %38,1 %38,3 %
Likviditetsgrad 225,0 %177,3 %151,7 %147,1 %166,2 %160,3 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Midtsjællands Byggeservice A/S for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i kr.
Beretning
25.11.2021
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Midtsjællands Byggeservice A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Midtsjællands Byggeservice A/S udfører hoved- og underentrepriser i byggebranchen.