Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-8.004

Primær drift

-10.744

Årets resultat

-318'

Aktiver

3.906'

Kortfristede aktiver

3.595'

Egenkapital

3.833'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.04.2022
2020
10.04.2021
2019
20.02.2020
2018
26.03.2019
2017
27.04.2018
2016
07.04.2017
2015
10.03.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-8.004-13.5077.820-23.845-20.115-5.930-23.389615.705
Resultat af primær drift-10.744-16.2475.080-26.585-22.855-8.670-26.129-151.933
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter78.117484.79384.821447.59176.278230.326235.147163.390
Finansieringsomkostninger-385.217-500-5210-333.186-243-3.092-796
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-317.844468.04689.380421.006-279.763221.413205.92610.661
Resultat-317.844364.38269.140388.446-279.763172.111159.704-18.541
Forslag til udbytte-117.800-114.400-113.000-110.600-108.000-105.800-253.400-401.200
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.04.2022
2020
10.04.2021
2019
20.02.2020
2018
26.03.2019
2017
27.04.2018
2016
07.04.2017
2015
10.03.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 20.08401.82508.9440032.007
Likvider186.1050227.624232.999146.588253.596665.1091.589.445
Kortfristede aktiver3.595.3654.096.8483.869.7683.844.8463.500.0913.899.1503.989.2654.302.217
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver00000000
Materielle aktiver310.720313.460316.200318.940321.680324.420327.160338.738
Langfristede aktiver310.720313.460316.200318.940321.680324.420327.160338.738
Aktiver3.906.0854.410.3084.185.9684.163.7863.821.7714.223.5704.316.4254.640.955
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.04.2022
2020
10.04.2021
2019
20.02.2020
2018
26.03.2019
2017
27.04.2018
2016
07.04.2017
2015
10.03.2016
Forslag til udbytte117.800114.400113.000110.600108.000105.800253.400401.200
Egenkapital3.833.1034.265.3474.013.9654.055.4253.774.9794.160.5424.241.8314.492.165
Hensatte forpligtelser00000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser8.7508.75010.00010.00010.00010.00000
Kortfristede forpligtelser72.982144.961172.003108.36146.79263.02874.594148.790
Gældsforpligtelser72.982144.961172.003108.36146.79263.02874.594148.790
Forpligtelser72.982144.961172.003108.36146.79263.02874.594148.790
Passiver3.906.0854.410.3084.185.9684.163.7863.821.7714.223.5704.316.4254.640.955
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
28.04.2022
2020
10.04.2021
2019
20.02.2020
2018
26.03.2019
2017
27.04.2018
2016
07.04.2017
2015
10.03.2016
Afkastningsgrad -0,3 %-0,4 %0,1 %-0,6 %-0,6 %-0,2 %-0,6 %-3,3 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -8,3 %8,5 %1,7 %9,6 %-7,4 %4,1 %3,8 %-0,4 %
Payout-ratio -37,1 %31,4 %163,4 %28,5 %-38,6 %61,5 %158,7 %-2.163,9 %
Gældsdæknings-nøgletal -2,8 %-3.249,4 %975,0 %Na.-6,9 %-3.567,9 %-845,1 %-19.087,1 %
Soliditestgrad 98,1 %96,7 %95,9 %97,4 %98,8 %98,5 %98,3 %96,8 %
Likviditetsgrad 4.926,4 %2.826,2 %2.249,8 %3.548,2 %7.480,1 %6.186,4 %5.348,0 %2.891,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for HJT Invest ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for HJT Invest ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af køb og salg af værdipapirer.