Copied

Status: Normal
CARPENTER HOLDINGS ApS
10022657
Michael Drewsens Vej 9, 8270 Højbjerg
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
CARPENTER HOLDINGS ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at drive produktion, handel, yde teknisk service samt sådan form for finansieringsvirksomhed, som har naturlig forbindelse hermed, enten direkte eller gennem kapitalandele i andre virksomheder.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af formanden alene eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem.
Oplysninger
Dato: 06.10.2022
Status
NORMAL.
Etableret
01.03.2000 (22 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
1.500.000,00 (DKK)
(09.10.2002)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
22.06.2022
Bruttoresultat

-68.000

Primær drift

-68.000

Årets resultat

-66.000

Aktiver

210''

Kortfristede aktiver

11.099'

Egenkapital

210''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
06.10.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
KPMG P/S.
Type af revisorbistand:
Auditor's report on audited financial statements
Virksomhedens regnskabsklasse:
Reporting class C, large enterprise
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 22.06.2022 (106 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (22.06.2022)
Årsrapport 2020 (28.06.2021)
Årsrapport 2019 (28.08.2020)
Årsrapport 2018 (04.06.2019)
Årsrapport 2017 (31.05.2018)
Årsrapport 2016 (31.05.2017)
Årsrapport 2015 (01.06.2016)
Statstidende
06.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
06.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Frank Werner Sander 12.05.2014 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Peter Paul Muniz 04.01.2021 bestyrelsesmedlem
Bradford Beauchamp 04.01.2021 formand
Frank Werner Sander 12.05.2014 bestyrelsesmedlem
Stiftere
StiftereStatusDato
VX 10.312 ApS (CVR 10014689) OPLØSTEFTERFUSION 01.03.2000
Reelle ejere
Fra 09.06.2022 er Douglas D. Munroe III The 1993 Pauley Stock Trust ejer 49,29 % af anpartskapitalen i selskabet og drives af SFP Trust Co., der ledes af 5 direktører , der har stemmeret på aktierne i Carpenter-gruppen. Douglass D. Monroe III er en af de fem direktører..
Fra 09.06.2022 er Herbert Augustine Claiborne III The 1993 Pauley Stock Trust ejer 49,29 % af anpartskapitalen i selskabet og drives af SFP Trust Co., der ledes af 5 direktører , der har stemmeret på aktierne i Carpenter-gruppen. Herbert Augustine Claiborne III er en af de fem direktører..
Fra 09.06.2022 er Thomas Hogshead Tullidge Jr. The 1993 Pauley Stock Trust ejer 49,29 % af anpartskapitalen i selskabet og drives af SFP Trust Co., der ledes af 5 direktører , der har stemmeret på aktierne i Carpenter-gruppen. Thomas Hogshead Tullidge Jr er en af de fem direktører..
Fra 09.06.2022 er Thomas P. Rohman The 1993 Pauley Stock Trust ejer 49,29 % af anpartskapitalen i selskabet og drives af SFP Trust Co., der ledes af 5 direktører , der har stemmeret på aktierne i Carpenter-gruppen. Thomas P. Rohman er en af de fem direktører..
Fra 09.06.2022 er William Birch Douglass III The 1993 Pauley Stock Trust ejer 49,29 % af anpartskapitalen i selskabet og drives af SFP Trust Co., der ledes af 5 direktører , der har stemmeret på aktierne i Carpenter-gruppen. William Birch Douglass III er en af de fem direktører..
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
E.R. Carpenter Holdings B. V. 09.10.2002 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
CARPENTER ApS (CVR 45941728) NORMAL 03.04.2000 100,00% 100,00%