Copied

Status: Normal
K/S MARSVEJ 25, RANDERS
10012112
Skolevænget 13, 2770 Kastrup
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
K/S MARSVEJ 25, RANDERS er aktiv indenfor Udlejning af erhvervsejendomme (682040). Selskabets formål er at erhverve ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 4 i, Munkdrup by, Kristrup beliggende Marsvej 25, 8900 Randers og derpå udleje ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 4 i, Munkdrup by, Kristrup beliggende Marsvej 25, Randers samt hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af administrator. Alle beslutninger af ekstraordinær karakter, som ikke vedrører selskabets ordinære drift, kræver generalforsamlingens godkendelse.
Oplysninger
Dato: 29.03.2023
Status
NORMAL.
Etableret
06.12.1999 (20 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
20.07.2022
Bruttoresultat

-243'

Primær drift

-243'

Årets resultat

-433'

Aktiver

1.157'

Kortfristede aktiver

1.157'

Egenkapital

897'

Afkastningsgrad

-21 %

Soliditetsgrad

78 %

Likviditetsgrad

445 %

Regnskab etc.
29.03.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 20.07.2022 (252 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (20.07.2022)
Årsrapport 2020 (14.07.2021)
Årsrapport 2019 (07.09.2020)
Årsrapport 2018 (24.06.2019)
Årsrapport 2017 (21.06.2018)
Årsrapport 2016 (22.06.2017)
Årsrapport 2015 (20.06.2016)
Statstidende
29.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
29.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
MATR.NR. 4 I, MUNKDRUP BY ApS (CVR 25082753) 06.12.1999