Copied
Status: Normal
K/S MARSVEJ 25, RANDERS
10012112
Skolevænget 13, 2770 Kastrup
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
K/S MARSVEJ 25, RANDERS er aktiv indenfor Udlejning af erhvervsejendomme (682040). Selskabets formål er at erhverve ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 4 i, Munkdrup by, Kristrup beliggende Marsvej 25, 8900 Randers og derpå udleje ejerlejlighed nr. 1 af matr.nr. 4 i, Munkdrup by, Kristrup beliggende Marsvej 25, Randers samt hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af administrator. Alle beslutninger af ekstraordinær karakter, som ikke vedrører selskabets ordinære drift, kræver generalforsamlingens godkendelse.
Oplysninger
Dato: 16.05.2022
Status
NORMAL.
Etableret
06.12.1999 (20 år)
Form
Kommanditselskab (K/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2020, DKK
14.07.2021
Bruttoresultat

736'

Primær drift

736'

Årets resultat

2.233'

Aktiver

10.613'

Kortfristede aktiver

42.990

Egenkapital

2.768'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

26 %

Likviditetsgrad

1 %

Regnskab etc.
16.05.2022
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2020 - 31.12.2020
Offentliggjort: 14.07.2021 (306 dage)
Hent årsrapport
(14.07.2021)
Årsrapport 2019 (07.09.2020)
Årsrapport 2018 (24.06.2019)
Årsrapport 2017 (21.06.2018)
Årsrapport 2016 (22.06.2017)
Årsrapport 2015 (20.06.2016)
Statstidende
16.05.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
16.05.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
EjereDatoAndelStemmer
Jørgen Ivan Rasmussen 01.01.2008 100,00% 100,00 %
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Jørgen Ivan Rasmussen 01.01.2008 90,00-99,99% 90,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ansvarlige
Virk/PersonDato
MATR.NR. 4 I, MUNKDRUP BY ApS (CVR 25082753) 06.12.1999