Copied
 
 
Status: OPLØSTEFTERFUSION.
ALLER MAGASINER A/S
10012031
Vigerslev Allé 18 st., 2500 Valby
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
ALLER MAGASINER A/S er aktiv indenfor Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri (221320).
Tegningsregel
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med formanden.
Oplysninger
Dato: 28.02.2024
Status
OPLØSTEFTERFUSION.
Etableret
16.12.1985 (34 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, 2004 (årsværk: 1)
35, kvt. 1. 2003 (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
28.02.2024
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
28.02.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
28.02.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.