Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

28.610'

Primær drift
Na.
Årets resultat

8.677'

Aktiver

40.465'

Kortfristede aktiver

39.085'

Egenkapital

13.500'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

33 %

Likviditetsgrad

145 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.05.2022
2020
01.07.2021
2019
03.07.2020
2018
16.04.2019
2017
02.05.2018
2016
10.05.2017
2015
25.04.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat28.610.24822.986.04318.346.65521.454.46313.895.80015.099.51314.834.03315.059.157
Resultat af primær drift08.840.1105.603.7527.483.6571.021.4922.704.1893.248.1950
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter31.3566.0761.8867.57553751.783242.32468.672
Finansieringsomkostninger-411.734-113.806-193.511-59.959-116.130-147.075-239.705-48.468
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat08.732.3805.412.1277.431.273905.8992.608.8973.250.8143.943.398
Resultat8.676.8816.808.2084.215.2265.765.148675.5862.019.9332.521.3293.003.952
Forslag til udbytte-8.200.000-6.000.000-4.000.000-5.750.000-1.000.000-2.000.000-2.500.000-2.000.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.05.2022
2020
01.07.2021
2019
03.07.2020
2018
16.04.2019
2017
02.05.2018
2016
10.05.2017
2015
25.04.2016
Kortfristede varebeholdninger3.851.2713.479.4382.479.3421.841.8201.751.5771.393.7941.848.8861.916.686
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 24.079.03529.018.36117.742.72049.847.74312.033.60311.956.5169.757.68415.599.003
Likvider11.155.1747.431.1484.095.60011.095.4265.245.0684.871.1964.396.8312.975.193
Kortfristede aktiver39.085.48039.928.94724.317.66262.784.98919.030.24818.221.50616.003.40120.490.882
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver302.87392.60892.60892.60898.68494.60693.13080.671
Materielle aktiver1.076.743205.951199.090268.691341.232352.855341.226171.795
Langfristede aktiver1.379.616298.559291.698361.299439.916447.461434.356252.466
Aktiver40.465.09640.227.50624.609.36063.146.28819.470.16418.668.96716.437.75720.743.348
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.05.2022
2020
01.07.2021
2019
03.07.2020
2018
16.04.2019
2017
02.05.2018
2016
10.05.2017
2015
25.04.2016
Forslag til udbytte8.200.0006.000.0004.000.0005.750.0001.000.0002.000.0002.500.0002.000.000
Egenkapital13.499.60810.822.7278.014.5199.549.2934.784.1456.108.5596.588.6266.067.297
Hensatte forpligtelser44.9281.00002.0000000
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser785.259771.056498.089483.387349.905608.886509.707461.448
Kortfristede forpligtelser26.920.56029.403.77916.594.84153.594.99514.686.01912.560.4089.849.13114.676.051
Gældsforpligtelser26.920.56029.403.77916.594.84153.594.99514.686.01912.560.4089.849.13114.676.051
Forpligtelser26.920.56029.403.77916.594.84153.594.99514.686.01912.560.4089.849.13114.676.051
Passiver40.465.09640.227.50624.609.36063.146.28819.470.16418.668.96716.437.75720.743.348
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
10.05.2022
2020
01.07.2021
2019
03.07.2020
2018
16.04.2019
2017
02.05.2018
2016
10.05.2017
2015
25.04.2016
Afkastningsgrad Na.22,0 %22,8 %11,9 %5,2 %14,5 %19,8 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 64,3 %62,9 %52,6 %60,4 %14,1 %33,1 %38,3 %49,5 %
Payout-ratio 94,5 %88,1 %94,9 %99,7 %148,0 %99,0 %99,2 %66,6 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.7.767,7 %2.895,8 %12.481,3 %879,6 %1.838,6 %1.355,1 %Na.
Soliditestgrad 33,4 %26,9 %32,6 %15,1 %24,6 %32,7 %40,1 %29,2 %
Likviditetsgrad 145,2 %135,8 %146,5 %117,1 %129,6 %145,1 %162,5 %139,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:The annual report of Bollfilter Nordic ApS for 2022 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to enterprises of reporting class B and the Accounting Standard on small enterprises, as well as provisions applying to reporting class C entities. The accounting policies applied remain unchanged from last year. The annual report for 2022 is presented in DKK
Beretning
26.05.2023
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Unusual matters The company's financial position at 31 December 2022 and the results of its operations for the financial year ended 31 December 2022 are not affected by any unusual matters.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:The Board of Directors and Executive Board have today discussed and approved the annual report of Bollfilter Nordic ApS for the financial year 1 January - 31 December 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Business review As in previous years, the company's main activity has been the sale of filters and machines etc. andassembly thereof in the Nordic countries.