Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

1.050'

Primær drift

60.559

Årets resultat

34.354

Aktiver

3.423'

Kortfristede aktiver

3.423'

Egenkapital

3.159'

Afkastningsgrad

2 %

Soliditetsgrad

92 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.01.2022
2019
29.01.2021
2018
22.01.2020
2017
23.01.2019
2016
25.01.2018
2015
19.01.2017
Nettoomsætning4.386.6534.905.0914.875.1745.454.7415.774.4515.605.4726.999.749
Bruttoresultat1.049.7151.317.9651.155.3091.485.6751.693.9581.852.9122.178.386
Resultat af primær drift60.559-94.247-407.585-274.843113.287292.494-145.356
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter3.6382.3324.0777.8175.9536.16518.816
Finansieringsomkostninger-15.359-15.444-63.874-73.646-50.632-4.852-5.566
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat48.838-107.359-467.382-340.67268.608293.807-132.106
Resultat34.354-90.143-373.482-271.77053.350225.753-104.207
Forslag til udbytte0000000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.01.2022
2019
29.01.2021
2018
22.01.2020
2017
23.01.2019
2016
25.01.2018
2015
19.01.2017
Kortfristede varebeholdninger628.651762.545689.012676.036675.504610.401846.349
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 2.595.6462.359.4501.748.6352.552.4512.079.3982.445.2132.667.581
Likvider198.737166.5151.005.955795.9481.567.2741.157.563519.625
Kortfristede aktiver3.423.0343.288.5103.443.6024.024.4354.322.1764.213.1774.033.555
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver0000000
Aktiver3.423.0343.288.5103.443.6024.024.4354.322.1764.213.1774.033.555
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.01.2022
2019
29.01.2021
2018
22.01.2020
2017
23.01.2019
2016
25.01.2018
2015
19.01.2017
Forslag til udbytte0000000
Egenkapital3.159.0563.124.7023.214.8453.588.3273.860.0973.806.7473.580.994
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser37.7668.262193.891313.419288.799205.767281.587
Kortfristede forpligtelser263.978163.808228.757436.108462.079406.430452.561
Gældsforpligtelser263.978163.808228.757436.108462.079406.430452.561
Forpligtelser263.978163.808228.757436.108462.079406.430452.561
Passiver3.423.0343.288.5103.443.6024.024.4354.322.1764.213.1774.033.555
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
28.01.2022
2019
29.01.2021
2018
22.01.2020
2017
23.01.2019
2016
25.01.2018
2015
19.01.2017
Afkastningsgrad 1,8 %-2,9 %-11,8 %-6,8 %2,6 %6,9 %-3,6 %
Dækningsgrad 23,9 %26,9 %23,7 %27,2 %29,3 %33,1 %31,1 %
Resultatgrad 0,8 %-1,8 %-7,7 %-5,0 %0,9 %4,0 %-1,5 %
Varelagerets omsætningshastighed 7,0 6,4 7,1 8,1 8,5 9,2 8,3
Egenkapitals-forretning 1,1 %-2,9 %-11,6 %-7,6 %1,4 %5,9 %-2,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 394,3 %-610,2 %-638,1 %-373,2 %223,7 %6.028,3 %-2.611,5 %
Soliditestgrad 92,3 %95,0 %93,4 %89,2 %89,3 %90,4 %88,8 %
Likviditetsgrad 1.296,7 %2.007,5 %1.505,4 %922,8 %935,4 %1.036,6 %891,3 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.11.2021- 31.10.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-01-24
Ledelsespåtegning:Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. november 2021 - 31. oktober 2022 for E-PARTS A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.