Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-67.873

Primær drift

-148'

Årets resultat

-584'

Aktiver

8.424'

Kortfristede aktiver

8.424'

Egenkapital

8.264'

Afkastningsgrad

-2 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
13.09.2021
2019
10.11.2020
2018
06.08.2019
2017
09.08.2018
2016
22.08.2017
2015
04.08.2016
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-67.873000000
Resultat af primær drift-147.873-143.238-231.824-124.548-131.938-122.511-132.618
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter01.935.339296.013839.543514.651858.503276.613
Finansieringsomkostninger00-175.512-425.651-318.353-560-545.173
Andre finansielle omkostninger-1.367.549-122.69000000
Resultat før skat-748.1241.669.204-111.323289.34464.360735.432-401.178
Resultat-583.5371.301.979-86.801225.69850.214574.081-313.060
Forslag til udbytte-300.000-500.000-5.000.000-54.000-52.900-51.700-50.600
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
13.09.2021
2019
10.11.2020
2018
06.08.2019
2017
09.08.2018
2016
22.08.2017
2015
04.08.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 164.5870429.519278.683273.683242.364629.240
Likvider68.35726.104666.201351.876376.83289.835328.290
Kortfristede aktiver8.423.83326.1041.095.720630.559650.515332.199957.530
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver09.472.50812.181.95712.576.78812.375.94812.729.61111.554.438
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver09.472.50812.181.95712.576.78812.375.94812.729.61111.554.438
Aktiver8.423.8339.498.61213.277.67713.207.34713.026.46313.061.81012.511.968
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
13.09.2021
2019
10.11.2020
2018
06.08.2019
2017
09.08.2018
2016
22.08.2017
2015
04.08.2016
Forslag til udbytte300.000500.0005.000.00054.00052.90051.70050.600
Egenkapital8.264.4039.347.93913.045.96013.186.76113.013.96313.015.44912.491.968
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.500000000
Kortfristede forpligtelser159.430150.673231.71720.58612.50046.36120.000
Gældsforpligtelser159.430150.673231.71720.58612.50046.36120.000
Forpligtelser159.430150.673231.71720.58612.50046.36120.000
Passiver8.423.8339.498.61213.277.67713.207.34713.026.46313.061.81012.511.968
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
13.09.2021
2019
10.11.2020
2018
06.08.2019
2017
09.08.2018
2016
22.08.2017
2015
04.08.2016
Afkastningsgrad -1,8 %-1,5 %-1,7 %-0,9 %-1,0 %-0,9 %-1,1 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -7,1 %13,9 %-0,7 %1,7 %0,4 %4,4 %-2,5 %
Payout-ratio -51,4 %38,4 %-5.760,3 %23,9 %105,3 %9,0 %-16,2 %
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.-132,1 %-29,3 %-41,4 %-21.877,0 %-24,3 %
Soliditestgrad 98,1 %98,4 %98,3 %99,8 %99,9 %99,6 %99,8 %
Likviditetsgrad 5.283,7 %17,3 %472,9 %3.063,0 %5.204,1 %716,5 %4.787,7 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:16.06.2021- 15.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-22
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 16. juni 2021 - 15. juni 2022 for Gedanox ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:HovedaktivitetSelskabets formål er at drive handel og investeringsvirksomhed.