Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

2.322'

Primær drift

1.870'

Årets resultat

0

Aktiver

26.837'

Kortfristede aktiver

17.159'

Egenkapital

3.317'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

12 %

Likviditetsgrad

79 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
07.06.2021
2019
15.06.2020
2018
31.05.2019
2017
04.06.2018
2016
01.06.2017
2015
31.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat2.321.963-492.478-250.620-732.375851.785-100.627-14.928-120.968
Resultat af primær drift1.870.438-966.000-729.551-1.180.785416.313-560.020-477.995-331.222
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter317.9291.093.984811.9911.287.854439.551668.791567.524509.781
Finansieringsomkostninger0000000-168.559
Andre finansielle omkostninger-2.188.367-127.984-82.440-107.069-855.864-108.771-89.529-168.559
Resultat før skat000000010.000
Resultat000000010.000
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
07.06.2021
2019
15.06.2020
2018
31.05.2019
2017
04.06.2018
2016
01.06.2017
2015
31.05.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 13.445.7947.202.0451.239.3781.169.0081.476.2991.660.9953.951.5474.989.462
Likvider3.713.4405.482.46610.132.1866.474.7914.867.8224.671.9674.458.8757.271.946
Kortfristede aktiver17.159.23412.684.51111.371.5647.643.7996.344.1216.332.9628.410.42212.261.408
Immaterielle aktiver og goodwill0036.44760.334202.778215.923230.079320.724
Finansielle anlægsaktiver9.538.55911.314.38211.834.50811.155.0689.918.50810.376.82511.238.92410.757.385
Materielle aktiver139.187236.434365.538389.915397.618443.943417.349533.625
Langfristede aktiver9.677.74611.550.81612.236.49311.605.31710.518.90411.036.69111.886.35211.611.734
Aktiver26.836.98024.235.32723.608.05719.249.11616.863.02517.369.65320.296.77423.873.142
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
07.06.2021
2019
15.06.2020
2018
31.05.2019
2017
04.06.2018
2016
01.06.2017
2015
31.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital3.317.4103.329.9603.370.2603.385.8603.385.8603.385.8603.422.4603.422.460
Hensatte forpligtelser1.715.1561.649.7291.638.8641.615.2561.588.3141.579.0231.799.1342.304.278
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser12.916.4726.320.9412.838.6262.898.4282.569.2123.160.5207.907.1247.090.008
Kortfristede forpligtelser21.804.41419.255.63818.598.93314.248.00011.888.85112.404.77015.075.18018.146.404
Gældsforpligtelser21.804.41419.255.63818.598.93314.248.00011.888.85112.404.77015.075.18018.146.404
Forpligtelser21.804.41419.255.63818.598.93314.248.00011.888.85112.404.77015.075.18018.146.404
Passiver26.836.98024.235.32723.608.05719.249.11616.863.02517.369.65320.296.77423.873.142
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
27.05.2022
2020
07.06.2021
2019
15.06.2020
2018
31.05.2019
2017
04.06.2018
2016
01.06.2017
2015
31.05.2016
Afkastningsgrad 7,0 %-4,0 %-3,1 %-6,1 %2,5 %-3,2 %-2,4 %-1,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.0,3 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.-196,5 %
Soliditestgrad 12,4 %13,7 %14,3 %17,6 %20,1 %19,5 %16,9 %14,3 %
Likviditetsgrad 78,7 %65,9 %61,1 %53,6 %53,4 %51,1 %55,8 %67,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelserSelskabet indestår i forhold til Administrationsservice Fyn A/S for afregning af egne debitorer. Selskabet har stillet værdipapirdepot på 9.529 t.kr. og tilknyttet bankkonto på 17 t.kr. til sikkerhed for al mellemværende med Nordea Bank udgørende 4.051 t.kr. pr. statusdagen.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og målingPå tidspunktet for regnskabsaflæggelsen foreligger der ikke endeligt regnskab for 2022 fra selskabets leverandør af fjernvarme. Indregningen og målingen af selskabets forbrug af fjernvarme er således sket på baggrund af løbende afregninger. Et eventuelt mer- eller mindreforbrug vil ikke påvirke selskabets resultatopgørelse, idet sådanne afvigelser vil blive indregnet i mellemværendet med selskabets forbrugergrupper.
Oplysning om usædvanlige forhold:1 Usædvanlige forholdPå tidspunktet for regnskabsaflæggelsen foreligger der ikke endeligt regnskab for 2022 fra selskabets leverandør af fjernvarme. Indregningen og målingen af selskabets forbrug af fjernvarme er således sket på baggrund af løbende afregninger. Et eventuelt mer- eller mindreforbrug vil ikke påvirke selskabets resultatopgørelse, idet sådanne afvigelser vil blive indregnet i mellemværendet med selskabets forbrugergrupper.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 for Gartnernes Fjernvarmeforsyning i Odense Nord ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Virksomhedens væsentligste aktiviteterSelskabets hovedaktivitet omfatter fremskaffelse, levering og administration af fjernvarme til 47 gartnerier i Odense Nord (31. december 2021: 51) samt 128 private forbrugere (31. december 2021: 127) i området.