Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

271'

Primær drift

-45.100

Årets resultat

-222'

Aktiver

3.079'

Kortfristede aktiver

2.555'

Egenkapital

2.951'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
11.08.2021
2019
26.08.2020
2018
10.09.2019
2017
10.08.2018
2016
07.08.2017
2015
02.08.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat271.423283.231357.801303.968899.105608.779509.938
Resultat af primær drift-45.10057.579153.51782.600513.356206.647108.571
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter217.852435.19085.41398.74682.880103.84770.292
Finansieringsomkostninger-457.633-3.519-14.233-909-3.512-1.347-1.397
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-284.881489.250224.697180.437592.724309.147177.466
Resultat-222.380380.850175.253140.565461.498250.178168.092
Forslag til udbytte-90.000-90.000-90.0000-300.000-90.000-101.200
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
11.08.2021
2019
26.08.2020
2018
10.09.2019
2017
10.08.2018
2016
07.08.2017
2015
02.08.2016
Kortfristede varebeholdninger10.00010.00010.00010.000100.000119.109119.109
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 37.30058.56730.73034.18729.18068.76849.095
Likvider93.08974.54583.68497.801149.880226.216173.515
Kortfristede aktiver2.554.6073.008.5133.139.2823.175.7353.287.9252.760.3362.595.686
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver0000000
Materielle aktiver524.005515.39600000
Langfristede aktiver524.005515.39627.76818.06144.329131.664206.615
Aktiver3.078.6123.523.9093.167.0503.193.7963.332.2542.892.0002.802.301
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
11.08.2021
2019
26.08.2020
2018
10.09.2019
2017
10.08.2018
2016
07.08.2017
2015
02.08.2016
Forslag til udbytte90.00090.00090.0000300.00090.000101.200
Egenkapital2.951.1063.263.4862.972.6362.797.3832.956.8182.585.3202.436.342
Hensatte forpligtelser048.5006.1004.0009.80005.900
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser127.506211.923188.314392.413365.636306.680360.059
Gældsforpligtelser127.506211.923188.314392.413365.636306.680360.059
Forpligtelser127.506211.923188.314392.413365.636306.680360.059
Passiver3.078.6123.523.9093.167.0503.193.7963.332.2542.892.0002.802.301
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
11.08.2021
2019
26.08.2020
2018
10.09.2019
2017
10.08.2018
2016
07.08.2017
2015
02.08.2016
Afkastningsgrad -1,5 %1,6 %4,8 %2,6 %15,4 %7,1 %3,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -7,5 %11,7 %5,9 %5,0 %15,6 %9,7 %6,9 %
Payout-ratio -40,5 %23,6 %51,4 %Na.65,0 %36,0 %60,2 %
Gældsdæknings-nøgletal -9,9 %1.636,2 %1.078,6 %9.086,9 %14.617,2 %15.341,3 %7.771,7 %
Soliditestgrad 95,9 %92,6 %93,9 %87,6 %88,7 %89,4 %86,9 %
Likviditetsgrad 2.003,5 %1.419,6 %1.667,0 %809,3 %899,2 %900,1 %720,9 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Selskabets årsrapport er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-09-21
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og målingSelskabet har ikke haft usikkerhed med indregning og måling.
Beskrivelse af usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen:Usædvanlige forholdSelskabets aktiviteter har i årets løb ikke været påvirket af usædvanlige forhold.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Erwin Hølgård ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:AktiviteterSelskabets aktivitet består primært i drift af møntvaskerier.