Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

320'

Primær drift

-631'

Årets resultat

-10.117'

Aktiver

18.633'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

16.781'

Afkastningsgrad

-3 %

Soliditetsgrad

90 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
30.06.2021
2019
27.05.2020
2018
27.05.2019
2017
12.06.2018
2016
09.06.2017
2015
17.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat319.636364.974635.049175.668235.5311.819.498555-125.274
Resultat af primær drift-630.700-16.886223.189-236.192-66.3291.274.273-51.305-177.134
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00000000
Finansielle indtægter5.504.2361.277.5951.239.1082.059.9246.527.1585.880.3374.368.7493.653.076
Finansieringsomkostninger-54.415-76.787-47.242-70.962-8.194.739-199.033-262.921-199.338
Andre finansielle omkostninger00000000
Resultat før skat-10.744.507973.819746.1601.713.305-2.233.9106.996.2611.592.242-813.910
Resultat-10.116.507822.001562.2161.401.591-1.826.0515.859.046637.952-1.574.482
Forslag til udbytte000-4.750.000-15.000.000-50.000.000-3.000.000-3.000.000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
30.06.2021
2019
27.05.2020
2018
27.05.2019
2017
12.06.2018
2016
09.06.2017
2015
17.06.2016
Kortfristede varebeholdninger00000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 63.9531.471.3931.110.394690.6831.453.7527.365.8646.647.0483.840.629
Likvider844.8612.630.9292.066.572797.16626.169228.3294.503.69548.399
Kortfristede aktiver0000090.368.76884.922.95485.820.671
Immaterielle aktiver og goodwill00000000
Finansielle anlægsaktiver15.659.74127.302.26627.542.71033.254.93026.524.39521.944.49027.396.83020.862.057
Materielle aktiver1.484.6502.021.8702.073.7302.125.5902.177.4502.229.3102.281.1702.333.030
Langfristede aktiver17.144.39129.324.13629.616.44035.380.52028.701.84524.173.80029.678.00023.195.087
Aktiver18.632.67433.859.16633.092.70637.180.50956.166.944114.542.568114.600.954109.015.758
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
30.06.2021
2019
27.05.2020
2018
27.05.2019
2017
12.06.2018
2016
09.06.2017
2015
17.06.2016
Forslag til udbytte0004.750.00015.000.00050.000.0003.000.0003.000.000
Egenkapital16.781.11231.397.61930.575.61834.763.40253.361.811105.187.862102.328.816104.690.864
Hensatte forpligtelser0628.000635.000637.000435.000846.721837.620707.231
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser40.00040.00044.41045.00072.603000
Kortfristede forpligtelser1.851.5621.833.5471.882.0881.780.1072.370.1338.507.98511.434.5183.617.663
Gældsforpligtelser1.851.5621.833.5471.882.0881.780.1072.370.1338.507.98511.434.5183.617.663
Forpligtelser1.851.5621.833.5471.882.0881.780.1072.370.1338.507.98511.434.5183.617.663
Passiver18.632.67433.859.16633.092.70637.180.50956.166.944114.542.568114.600.954109.015.758
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
01.06.2022
2020
30.06.2021
2019
27.05.2020
2018
27.05.2019
2017
12.06.2018
2016
09.06.2017
2015
17.06.2016
Afkastningsgrad -3,4 %0,0 %0,7 %-0,6 %-0,1 %1,1 %0,0 %-0,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -60,3 %2,6 %1,8 %4,0 %-3,4 %5,6 %0,6 %-1,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.338,9 %-821,4 %853,4 %470,3 %-190,5 %
Gældsdæknings-nøgletal -1.159,1 %-22,0 %472,4 %-332,8 %-0,8 %640,2 %-19,5 %-88,9 %
Soliditestgrad 90,1 %92,7 %92,4 %93,5 %95,0 %91,8 %89,3 %96,0 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.1.062,2 %742,7 %2.372,3 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for Stenbjerghus A/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C. Regnskabsklasse B1 true true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-17
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Stenbjerghus A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter består i drift af ejendom, besiddelse af aktier samt hermed beslægtet virksomhed.