Copied

2021, DKK
06.07.2022
Bruttoresultat

9.764'

Primær drift

2.652'

Årets resultat

2.177'

Aktiver

11.779'

Kortfristede aktiver

11.492'

Egenkapital

-10.635'

Afkastningsgrad

23 %

Soliditetsgrad

-90 %

Likviditetsgrad

51 %

Resultat
06.07.2022
Årsrapport
2021
06.07.2022
2020
21.07.2021
2019
22.09.2020
2018
17.06.2019
2017
31.05.2018
2016
15.06.2017
2015
02.06.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat9.763.5097.014.75321.283.61812.176.1579.203.15613.417.63317.054.314
Resultat af primær drift2.651.6770-2.439.814-1.426.935-4.876.38800
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter417.3712.712.366169.910008.55533.948
Finansieringsomkostninger-892.506-3.132.455-176.302-116.607-44.009-14.850-15.684
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat00-2.446.206-1.543.542-4.920.397-1.255.9070
Resultat2.176.542-9.881.539-2.446.206-2.663.445-3.840.644-982.8262.709.658
Forslag til udbytte000001.800.0000
Aktiver
06.07.2022
Årsrapport
2021
06.07.2022
2020
21.07.2021
2019
22.09.2020
2018
17.06.2019
2017
31.05.2018
2016
15.06.2017
2015
02.06.2016
Kortfristede varebeholdninger1.549.2861.335.0421.812.9252.775.1662.072.5152.013.2611.505.107
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 9.019.57418.663.38118.401.6296.689.47610.617.1169.143.2316.824.803
Likvider923.4111.519.8456121.144.0563.221.977420.8547.558.204
Kortfristede aktiver11.492.27121.518.26820.215.16610.608.69815.911.60811.577.34615.888.114
Immaterielle aktiver og goodwill02.25011.25020.8858.256133.113416.623
Finansielle anlægsaktiver286.437265.617308.937306.122302.266298.176399.552
Materielle aktiver057.415155.748323.588369.827360.147421.144
Langfristede aktiver286.437325.282475.935650.595680.349791.4361.237.319
Aktiver11.778.70821.843.55020.691.10111.259.29316.591.95712.368.78217.125.433
Aktiver
06.07.2022
Passiver
06.07.2022
Årsrapport
2021
06.07.2022
2020
21.07.2021
2019
22.09.2020
2018
17.06.2019
2017
31.05.2018
2016
15.06.2017
2015
02.06.2016
Forslag til udbytte00000-1.800.0000
Egenkapital-10.635.266-12.811.808-2.930.269-484.0632.179.3826.020.0268.802.853
Hensatte forpligtelser000000232.931
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser2.077.2129.742.8623.465.6603.340.7706.608.2302.484.5863.778.157
Kortfristede forpligtelser22.413.97434.655.35823.621.37011.743.35614.412.5756.348.7568.089.649
Gældsforpligtelser22.413.97434.655.35823.621.37011.743.35614.412.5756.348.7568.089.649
Forpligtelser22.413.97434.655.35823.621.37011.743.35614.412.5756.348.7568.089.649
Passiver11.778.70821.843.55020.691.10111.259.29316.591.95712.368.78217.125.433
Passiver
06.07.2022
Nøgletal
06.07.2022
Årsrapport
2021
06.07.2022
2020
21.07.2021
2019
22.09.2020
2018
17.06.2019
2017
31.05.2018
2016
15.06.2017
2015
02.06.2016
Afkastningsgrad 22,5 %Na.-11,8 %-12,7 %-29,4 %Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -20,5 %77,1 %83,5 %550,2 %-176,2 %-16,3 %30,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.183,1 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 297,1 %Na.-1.383,9 %-1.223,7 %-11.080,4 %Na.Na.
Soliditestgrad -90,3 %-58,7 %-14,2 %-4,3 %13,1 %48,7 %51,4 %
Likviditetsgrad 51,3 %62,1 %85,6 %90,3 %110,4 %182,4 %196,4 %
Resultat
06.07.2022
Gæld
06.07.2022
Årsrapport
06.07.2022
Nyeste:01.01.2021- 31.12.2021(offentliggjort: 06.07.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:The annual report is presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act (Årsregnskabsloven) for enterprises in reporting class Bwith application of provisions for a higher reporting class.
Beretning
06.07.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-06-30
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:We have on this day presented the annual report for the financial year 01. 01. 21 - 31. 12. 21 for Park Place Technologies Denmark A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activities The company's activities comprise of selling IT solutions.