Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-20.023

Primær drift

-20.023

Årets resultat

-497'

Aktiver

22.604'

Kortfristede aktiver

9.843'

Egenkapital

21.669'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
12.11.2020
2018
01.10.2019
2017
22.11.2018
2016
02.11.2017
2015
10.11.2016
Nettoomsætning14.56812.612-17418.3544.65813.88415.483
Bruttoresultat-20.023-38.791-39.905-17.723223.145958.171-19.944
Resultat af primær drift-20.023-38.791-279.905-237.723163.145858.171-129.944
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter1.129.0971.804.538269.570249.517830.3992.900.017656.772
Finansieringsomkostninger-2.098.142-27.805-1.566.988-605.009-102.920-60.497-975.001
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat-763.8641.699.501-1.602.865-434.0961.197.5033.759.574-402.042
Resultat-497.3771.476.735-1.241.911-290.3231.174.1393.132.745-318.547
Forslag til udbytte0-1.000.0000-500.000-1.000.0000-1.500.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
12.11.2020
2018
01.10.2019
2017
22.11.2018
2016
02.11.2017
2015
10.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 664.915512.710767.7971.793.9811.878.929534.5291.292.071
Likvider2.959.4282.631.7734.336.944755.8451.417.744934.236161.832
Kortfristede aktiver9.842.54310.843.19911.757.1032.549.8263.296.6731.468.7651.453.903
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver12.761.05013.178.81412.854.62324.982.20826.100.39827.513.60926.201.768
Materielle aktiver0001.497.7601.557.7602.686.2603.155.782
Langfristede aktiver12.761.05013.178.81412.854.62326.479.96827.658.15830.199.86929.357.550
Aktiver22.603.59324.022.01324.611.72629.029.79430.954.83131.668.63430.811.453
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
12.11.2020
2018
01.10.2019
2017
22.11.2018
2016
02.11.2017
2015
10.11.2016
Forslag til udbytte01.000.0000500.0001.000.00001.500.000
Egenkapital21.669.36123.166.73823.390.00325.731.91427.522.23728.348.09827.415.353
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser29.00029.00029.00029.00029.00029.00029.000
Kortfristede forpligtelser934.232855.2751.221.7233.297.8803.432.5943.320.5363.396.100
Gældsforpligtelser934.232855.2751.221.7233.297.8803.432.5943.320.5363.396.100
Forpligtelser934.232855.2751.221.7233.297.8803.432.5943.320.5363.396.100
Passiver22.603.59324.022.01324.611.72629.029.79430.954.83131.668.63430.811.453
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
29.09.2021
2019
12.11.2020
2018
01.10.2019
2017
22.11.2018
2016
02.11.2017
2015
10.11.2016
Afkastningsgrad -0,1 %-0,2 %-1,1 %-0,8 %0,5 %2,7 %-0,4 %
Dækningsgrad -137,4 %-307,6 %22.933,9 %-96,6 %4.790,6 %6.901,3 %-128,8 %
Resultatgrad -3.414,2 %11.709,0 %713.742,0 %-1.581,8 %25.206,9 %22.563,7 %-2.057,4 %
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,3 %6,4 %-5,3 %-1,1 %4,3 %11,1 %-1,2 %
Payout-ratio Na.67,7 %Na.-172,2 %85,2 %Na.-470,9 %
Gældsdæknings-nøgletal -1,0 %-139,5 %-17,9 %-39,3 %158,5 %1.418,5 %-13,3 %
Soliditestgrad 95,9 %96,4 %95,0 %88,6 %88,9 %89,5 %89,0 %
Likviditetsgrad 1.053,5 %1.267,8 %962,3 %77,3 %96,0 %44,2 %42,8 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for GMJ af 1/10 1994 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder. Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.
Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser:2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerheder.
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-08-12
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for GMJ af 1/10 1994 ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteter Selskabets aktivitet består i at eje anparter i helt eller delvis tilknyttede virksomheder, investering i værdipapirer samt at eje udlejningsejendomme.