Copied

Status: Normal
A/S DANSK ERHVERVSINVESTERING
73314712
Bispevej 2, 2400 København NV
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
A/S DANSK ERHVERVSINVESTERING er aktiv indenfor Udlejning af erhvervsejendomme (682040). Selskabets formål er at besidde ejerandele og/eller andre investeringer i såvel eksisterende som nyetablerede erhvervsdrivende aktieselskaber, anpartsselskaber m.fl. i form af (i) aktier, anparter og andre lignende overskudsrelaterede aktiver samt (ii) andre værdipapirer, hvormed værdipapi-rer nævnt under (i) kan erhverves eller sælges. Selskabet kan foretage følgeinvesteringer, her-under udnytte forkøbsrettigheder mv. i aktieselskaber, anpartsselskaber m.fl., hvori selskabet besidder ejerandele og/eller andre investeringer, i aktieselskaber, anpartsselskaber m.fl., som indgår i en koncern, hvori selskabet besidder ejerandele og/eller andre investeringer og i aktie-selskaber, anpartsselskaber m.fl., som er et spin-off af eksisterende ejerandele og/eller andre investeringer. Gennem den samlede investeringspolitik tilgodeses samtidig hensynet til den størst mulige risi-kospredning, opretholdelsen af midlernes realværdi og et rimeligt afkast på længere sigt.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem i forening eller to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Oplysninger
Dato: 26.11.2022
Status
NORMAL.
Etableret
03.09.1983 (38 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
9.900.000,00 (DKK)
(29.10.2013)
Ansatte
1, 2018 (årsværk: 1)
7, kvt. 3. 2019 (årsværk: 1)
7, mdr. 9. 2019 (årsværk: 3)
Kønsfordeling
Mænd: 25 %
Kvinder: 75 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
01.07.2022
Bruttoresultat

98.208

Primær drift

94.967

Årets resultat

-8.310'

Aktiver

43.843'

Kortfristede aktiver

8.572'

Egenkapital

30.528'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

70 %

Likviditetsgrad

64 %

Regnskab etc.
26.11.2022
Revision
Underlagt revision.
Revisor
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB.
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 01.07.2022 (148 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (01.07.2022)
Årsrapport 2020 (04.06.2021)
Årsrapport 2019 (06.04.2020)
Årsrapport 2018 (03.05.2019)
Årsrapport 2017 (24.04.2018)
Årsrapport 2016 (04.05.2017)
Årsrapport 2015 (03.05.2016)
Statstidende
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
26.11.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Ann-Sofie Østberg Bjergby 27.04.2022 direktør
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Ann-Sofie Østberg Bjergby 27.04.2022 bestyrelsesmedlem
Vibeke Lorenzen 30.12.2019 bestyrelsesmedlem
Gitte Marie Rydal 30.12.2019 bestyrelsesmedlem
Ino Abraham Dimsits 30.12.2019 formand
Stiftere
Ingen nuværende registrering.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
AKF Invest CPH A/S (CVR 29537860) NORMAL 28.01.2020 90,00-99,99% 90,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Carlsbergvej - Hillerød ApS (CVR 29522758) NORMAL 01.02.2022 100,00% 100,00%
Oreco A/S (CVR 37259462) NORMAL 26.11.2015 50,00-66,66% 50,00-66,66%
DALUM HOLDING A/S (CVR 54446519) NORMAL 01.07.2004 20,00-24,99% 20,00-24,99%