Copied

2021, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

1.471'

Primær drift

1.249'

Årets resultat

586'

Aktiver

39.959'

Kortfristede aktiver

30.133'

Egenkapital

36.427'

Afkastningsgrad

3 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
11.03.2022
2019
11.02.2021
2018
17.01.2020
2017
16.01.2019
2016
19.01.2018
2015
27.01.2017
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.470.915323.8351.267.5641.397.541413.267255.380252.226
Resultat af primær drift1.248.623-77.417595.9101.032.2136.027-110.250-109.902
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter146.513772.221769.24871.09497.8331.801.937299.199
Finansieringsomkostninger-319.141-149.495-238.812-1.254.058-1.207.723-361.290-438.465
Andre finansielle omkostninger0000000
Resultat før skat1.146.488430.6061.547.339-37.953-1.017.0281.300.03746.547
Resultat585.940166.1741.355.71957.692-782.129987.36942.246
Forslag til udbytte-1.850.00000-1.500.000-1.600.000-1.100.0000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
11.03.2022
2019
11.02.2021
2018
17.01.2020
2017
16.01.2019
2016
19.01.2018
2015
27.01.2017
Kortfristede varebeholdninger8.6408.64063.64063.64063.64063.64063.640
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 3.002.82718.828.0862.270.5603.557.8862.528.6572.370.477322.609
Likvider26.708.8602.680.35320.558.74721.211.61122.971.88323.946.01626.875.093
Kortfristede aktiver30.133.10823.260.05925.219.20526.796.53827.879.28530.517.81532.847.824
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver4.898.1344.827.6414.942.3444.738.9594.626.0254.574.0724.705.492
Materielle aktiver4.928.06312.336.86310.991.86411.516.96411.815.36412.066.36412.287.364
Langfristede aktiver9.826.19717.164.50415.934.20816.255.92316.441.38916.640.43616.992.856
Aktiver39.959.30540.424.56341.153.41343.052.46144.320.67447.158.25149.840.680
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
11.03.2022
2019
11.02.2021
2018
17.01.2020
2017
16.01.2019
2016
19.01.2018
2015
27.01.2017
Forslag til udbytte1.850.000001.500.0001.600.0001.100.0000
Egenkapital36.426.90437.140.96438.274.79039.919.07141.461.37843.343.50742.356.139
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser170.675123.800129.409124.951118.385140.579135.698
Kortfristede forpligtelser3.532.4013.104.4412.341.0042.237.2911.604.5451.806.5544.994.069
Gældsforpligtelser3.532.4013.283.5992.878.6233.133.3902.859.2963.814.7447.484.541
Forpligtelser3.532.4013.283.5992.878.6233.133.3902.859.2963.814.7447.484.541
Passiver39.959.30540.424.56341.153.41343.052.46144.320.67447.158.25149.840.680
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2021
25.01.2023
2020
11.03.2022
2019
11.02.2021
2018
17.01.2020
2017
16.01.2019
2016
19.01.2018
2015
27.01.2017
Afkastningsgrad 3,1 %-0,2 %1,4 %2,4 %0,0 %-0,2 %-0,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 1,6 %0,4 %3,5 %0,1 %-1,9 %2,3 %0,1 %
Payout-ratio 315,7 %Na.Na.2.600,0 %-204,6 %111,4 %Na.
Gældsdæknings-nøgletal 391,2 %-51,8 %249,5 %82,3 %0,5 %-30,5 %-25,1 %
Soliditestgrad 91,2 %91,9 %93,0 %92,7 %93,5 %91,9 %85,0 %
Likviditetsgrad 853,0 %749,3 %1.077,3 %1.197,7 %1.737,5 %1.689,3 %657,7 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.10.2021- 30.09.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.01.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-12-20
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 10. 21 - 30. 09. 22 for Lobipack A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i udlejning af ejendomme samt køb og salg af materiel.