Copied

2021, DKK
23.09.2022
Bruttoresultat

-87.096

Primær drift

-87.096

Årets resultat

-1.726'

Aktiver

12.826'

Kortfristede aktiver

283'

Egenkapital

12.608'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

98 %

Likviditetsgrad

129 %

Resultat
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
2019
23.11.2020
2018
13.11.2019
2017
08.11.2018
2016
16.11.2017
2015
09.11.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat-87.096-81.851-85.386-84.456-87.391-86.273-96.521
Bruttoresultat-87.096-81.851-85.386087.39100
Resultat af primær drift-87.096-81.851-85.386-84.456-87.391-86.2730
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000000
Finansielle indtægter00045005780
Finansieringsomkostninger-23.647-32.305-36.794-43.049-43.587-42.7700
Andre finansielle omkostninger000000-46.901
Resultat før skat-1.720.6362.961.1201.358.851319.5531.038.021718.134-72.906
Resultat-1.725.9812.309.6781.059.915249.307808.960560.111-57.022
Forslag til udbytte-1.000.000-113.000-110.600-500.000-500.000-500.000-500.000
Aktiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
2019
23.11.2020
2018
13.11.2019
2017
08.11.2018
2016
16.11.2017
2015
09.11.2016
Kortfristede varebeholdninger0000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 126.45458.386109.62795.78998.162252.657209.932
Likvider156.456193.709496.934298.463940.792210.058127.477
Kortfristede aktiver282.910252.095606.561394.2521.038.954462.715337.409
Immaterielle aktiver og goodwill0000000
Finansielle anlægsaktiver12.543.48115.922.23213.737.98113.273.95813.279.18713.323.56813.368.672
Materielle aktiver0000000
Langfristede aktiver12.543.48115.922.23213.737.98113.273.95813.279.18713.323.56813.368.672
Aktiver12.826.39116.174.32714.344.54213.668.21014.318.14113.786.28313.706.081
Aktiver
23.09.2022
Passiver
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
2019
23.11.2020
2018
13.11.2019
2017
08.11.2018
2016
16.11.2017
2015
09.11.2016
Forslag til udbytte1.000.000113.000110.600500.000500.000500.000500.000
Egenkapital12.607.73514.946.71613.247.63812.687.72312.938.41612.629.45612.569.345
Hensatte forpligtelser0000000
Langfristet gæld til banker0000000
Anden langfristet gæld0000000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000000
Kortfristede forpligtelser218.6561.227.6111.096.904980.4871.379.7251.156.8271.136.736
Gældsforpligtelser218.6561.227.6111.096.904980.4871.379.7251.156.8271.136.736
Forpligtelser218.6561.227.6111.096.904980.4871.379.7251.156.8271.136.736
Passiver12.826.39116.174.32714.344.54213.668.21014.318.14113.786.28313.706.081
Passiver
23.09.2022
Nøgletal
23.09.2022
Årsrapport
2021
23.09.2022
2020
10.11.2021
2019
23.11.2020
2018
13.11.2019
2017
08.11.2018
2016
16.11.2017
2015
09.11.2016
Afkastningsgrad -0,7 %-0,5 %-0,6 %-0,6 %-0,6 %-0,6 %Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -13,7 %15,5 %8,0 %2,0 %6,3 %4,4 %-0,5 %
Payout-ratio -57,9 %4,9 %10,4 %200,6 %61,8 %89,3 %-876,9 %
Gældsdæknings-nøgletal -368,3 %-253,4 %-232,1 %-196,2 %-200,5 %-201,7 %Na.
Soliditestgrad 98,3 %92,4 %92,4 %92,8 %90,4 %91,6 %91,7 %
Likviditetsgrad 129,4 %20,5 %55,3 %40,2 %75,3 %40,0 %29,7 %
Resultat
23.09.2022
Gæld
23.09.2022
Årsrapport
23.09.2022
Nyeste:01.07.2021- 30.06.2022(offentliggjort: 23.09.2022)
Beretning
23.09.2022
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2022-08-31
Ledelsespåtegning:LEDELSESPÅTEGNING
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for FNS ApS.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Selskabets væsentligste aktiviteterSelskabets aktivitet består i lighed med tidligere år i at drive virksomhed med investering i værdipapirer.