Copied
 

2020, DKK
25.11.2021
Bruttoresultat

1.819'

Primær drift
Na.
Årets resultat

290'

Aktiver

3.363'

Kortfristede aktiver

1.155'

Egenkapital

591'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

18 %

Likviditetsgrad

67 %

Resultat
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
26.11.2019
2017
14.11.2018
2016
05.12.2017
2015
09.12.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat1.818.5921.995.8611.962.3602.254.3592.202.1092.655.935
Resultat af primær drift0472.032239.346371.129134.237-25.312
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000000
Finansielle indtægter6.7166.64512.31011.61613.76410.281
Finansieringsomkostninger-50.571-149.543-112.796-141.017-158.328-169.420
Andre finansielle omkostninger000000
Resultat før skat371.570329.134138.860241.728-10.327-184.451
Resultat289.567247.586107.125186.624-9.004-172.499
Forslag til udbytte000000
Aktiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
26.11.2019
2017
14.11.2018
2016
05.12.2017
2015
09.12.2016
Kortfristede varebeholdninger000000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 943.024714.267694.008858.996787.627800.035
Likvider211.72200000
Kortfristede aktiver1.154.746714.267694.008858.996794.215803.869
Immaterielle aktiver og goodwill000000
Finansielle anlægsaktiver000000
Materielle aktiver2.208.1422.275.2932.274.6022.489.0472.723.2573.077.029
Langfristede aktiver2.208.1422.275.2932.274.6022.489.0472.723.2573.077.029
Aktiver3.362.8882.989.5602.968.6103.348.0433.517.4723.880.898
Aktiver
25.11.2021
Passiver
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
26.11.2019
2017
14.11.2018
2016
05.12.2017
2015
09.12.2016
Forslag til udbytte000000
Egenkapital591.236301.66954.083-53.036-239.660-230.656
Hensatte forpligtelser317.583235.580154.032122.29767.19368.516
Langfristet gæld til banker000226.663651.714593.948
Anden langfristet gæld205.614103.6640000
Leverandører af varer og tjenesteydelser170.722118.917228.568343.701136.947122.293
Kortfristede forpligtelser1.733.4121.711.2782.104.7612.248.5742.058.9641.984.706
Gældsforpligtelser2.454.0692.452.3112.760.4953.278.7823.689.9394.043.038
Forpligtelser2.454.0692.452.3112.760.4953.278.7823.689.9394.043.038
Passiver3.362.8882.989.5602.968.6103.348.0433.517.4723.880.898
Passiver
25.11.2021
Nøgletal
25.11.2021
Årsrapport
2020
25.11.2021
2019
18.11.2020
2018
26.11.2019
2017
14.11.2018
2016
05.12.2017
2015
09.12.2016
Afkastningsgrad Na.15,8 %8,1 %11,1 %3,8 %-0,7 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 49,0 %82,1 %198,1 %-351,9 %3,8 %74,8 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.315,6 %212,2 %263,2 %84,8 %-14,9 %
Soliditestgrad 17,6 %10,1 %1,8 %-1,6 %-6,8 %-5,9 %
Likviditetsgrad 66,6 %41,7 %33,0 %38,2 %38,6 %40,5 %
Resultat
25.11.2021
Gæld
25.11.2021
Årsrapport
25.11.2021
Nyeste:01.07.2020- 30.06.2021(offentliggjort: 25.11.2021)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
25.11.2021
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2021-11-26
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 07. 20 - 30. 06. 21 for Vinderup Entreprenørforretning A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter: Væsentligste aktiviteter Selskabets aktiviteter består i at drive entreprenørvirksomhed.