Copied

2022,
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat0
Resultat0
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider0
Kortfristede aktiver0
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver0
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital0
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser0
Gældsforpligtelser0
Forpligtelser0
Passiver0
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning Na.
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad Na.
Likviditetsgrad Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:22.09.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-04
Ledelsespåtegning:The Board of Directors and the Executive Board have today considered and adopted the Annual Report of Moon HoldCo ApS for the financial year 22 September to 31 December 2022. The Consolidated Financial Statements have been prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the EU and further requirements in the Danish Financial Statements Act, and the Parent Company Financial Statements have been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. The Management Review has been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. In our opinion, the Consolidated Financial Statements and the Parent Company Financial Statements give a true and fair view of the financial position at 31 December 2022 of the Group and the Parent Company and of the results of the Group and Parent Company operations and consolidated cash flows for the financial year 22 Sep-tember to 31 December 2022. In our opinion, the Management Review includes a true and fair account of the development in the operations and financial circumstances of the Group and the Parent Company, of the results for the year and of the financial position of the Group and the Parent Company as well as a description of the most significant risks and elements of uncertainty facing the Group and the Parent Company. We recommend that the Annual Report be adopted at the Annual General Meeting.