Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

18.917

Primær drift

18.917

Årets resultat

19.506

Aktiver

89.922

Kortfristede aktiver

604

Egenkapital

87.177

Afkastningsgrad

21 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning0
Bruttoresultat18.917
Resultat af primær drift18.917
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 21.646
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-15
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat18.902
Resultat19.506
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 604
Likvider0
Kortfristede aktiver604
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver89.318
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver89.318
Aktiver89.922
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital87.177
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker388
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser0
Gældsforpligtelser2.745
Forpligtelser2.745
Passiver89.922
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad 21,0 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 22,4 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal 126.113,3 %
Soliditestgrad 96,9 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:17.06.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.