Copied

2022, DKK
19.03.2023
Bruttoresultat

-4.801

Primær drift

-4.801

Årets resultat

-4.801

Aktiver

35.198

Kortfristede aktiver

35.198

Egenkapital

35.198

Afkastningsgrad

-14 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-4.801
Resultat af primær drift-4.801
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-4.801
Resultat-4.801
Forslag til udbytte0
Aktiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider35.198
Kortfristede aktiver35.198
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver35.198
Aktiver
19.03.2023
Passiver
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital35.198
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser0
Gældsforpligtelser0
Forpligtelser0
Passiver35.198
Passiver
19.03.2023
Nøgletal
19.03.2023
Årsrapport
2022
19.03.2023
Afkastningsgrad -13,6 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -13,6 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 100,0 %
Likviditetsgrad Na.
Resultat
19.03.2023
Gæld
19.03.2023
Årsrapport
19.03.2023
Nyeste:12.05.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 19.03.2023)
Beretning
19.03.2023
Ingen nuværende registrering.