Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

40.000

Kortfristede aktiver

40.000

Egenkapital

40.000

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
17.07.2023
Nettoomsætning0
Bruttoresultat00
Resultat af primær drift00
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger00
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat00
Resultat00
Forslag til udbytte00
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
17.07.2023
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 00
Likvider40.0000
Kortfristede aktiver40.0000
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver40.0000
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
17.07.2023
Forslag til udbytte00
Egenkapital40.0000
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser00
Gældsforpligtelser00
Forpligtelser00
Passiver40.0000
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
17.07.2023
Afkastningsgrad Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.Na.
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %Na.
Likviditetsgrad Na.Na.
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Beretning
11.07.2024
Ingen nuværende registrering.