Copied

2022, USD
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-19.112'

Årets resultat

-19.103'

Aktiver

297'

Kortfristede aktiver

297'

Egenkapital

-19.103'

Afkastningsgrad

-6435 %

Soliditetsgrad

-6432 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Nettoomsætning0
Resultat af primær drift-19.112.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)
Finansielle indtægter9.000
Finansieringsomkostninger0
Resultat før skat0
Resultat-19.103.000
Forslag til udbytte
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider297.000
Kortfristede aktiver297.000
Immaterielle aktiver og goodwill0
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver0
Aktiver297.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Forslag til udbytte
Egenkapital-19.103.000
Langfristede forpligtelser0
Kortfristede forpligtelser19.400.000
Forpligtelser19.400.000
Passiver297.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
Afkastningsgrad -6.435,0 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning 100,0 %
Payout-ratio
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad -6.432,0 %
Likviditetsgrad
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:15.02.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Bekræftelse på at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen samt eventuelle standarder, vedtægter eller aftaler:The Annual Report has been prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards, which is approved by EU and further disclosure requirements in the Danish Financial Statements Act and disclosure requirements in accordance with the Danish Alternative Investment Fund Managers Act.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-13
Ledelsespåtegning:Ledelsespåtegning
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:The General Partner has today discussed and approved the Annual Report of A. P Møller Capital – Emerging Markets Infrastructure II Co-investment K/S for the financial year 15 February - 31 December 2022.