Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

-1.511

Aktiver

37.908

Kortfristede aktiver

2.908

Egenkapital

36.408

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

96 %

Likviditetsgrad

194 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Nettoomsætning0
Bruttoresultat0
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-1.511
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-1.511
Resultat-1.511
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider2.908
Kortfristede aktiver2.908
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver35.000
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver35.000
Aktiver37.908
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital36.408
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser1.500
Gældsforpligtelser1.500
Forpligtelser1.500
Passiver37.908
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -4,2 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 96,0 %
Likviditetsgrad 193,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:04.12.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.