Copied

Status: Normal
Olympen Invest ApS
42853925
Vestre Havnepromenade 1 st., 9000 Aalborg
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Olympen Invest ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at drive eje og besidde kapitalandele samt anden investering efter direktionens skøn
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen.
Oplysninger
Dato: 08.06.2023
Status
NORMAL.
Etableret
24.11.2021
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
40.000,00 (DKK)
(24.11.2021)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

-1.507

Aktiver

58.493

Kortfristede aktiver

16.534

Egenkapital

38.493

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

66 %

Likviditetsgrad

83 %

Regnskab etc.
08.06.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
24.11.2021 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (12 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (26.05.2023)
Statstidende
08.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
08.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Klaus Smedegaard Rasmussen 24.11.2021 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Klaus Smedegaard Rasmussen 24.11.2021
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Aalborg Lastvognscenter ApS (CVR 37190365) NORMAL 24.11.2021 5,00-9,99% 5,00 %
KOMPLEXT Holding Invest ApS (CVR 43273671) NORMAL 19.05.2022 50,00-66,66% 50,00 %