Copied
 
 
Status: Normal
Olympen Invest ApS
42853925
Vestre Havnepromenade 1 st., 9000 Aalborg
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Olympen Invest ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at drive eje og besidde kapitalandele samt anden investering efter direktionens skøn
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen.
Oplysninger
Dato: 22.06.2024
Status
NORMAL.
Etableret
24.11.2021 (2 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
40.000,00 (DKK)
(24.11.2021)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2023, DKK
21.02.2024
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat

-4.094

Aktiver

86.899

Kortfristede aktiver

35.690

Egenkapital

34.399

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

40 %

Likviditetsgrad

68 %

Regnskab etc.
22.06.2024
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
01.01.2023 - 31.12.2023
Offentliggjort: 21.02.2024 (121 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2023 (21.02.2024)
Årsrapport 2021 (26.05.2023)
Statstidende
22.06.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
22.06.2024
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Klaus Smedegaard Rasmussen 24.11.2021 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Klaus Smedegaard Rasmussen 24.11.2021
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
TruckCare Rental ApS (CVR 44452626) NORMAL 17.11.2023 10,00-14,99% 10,00-14,99%
Dome International ApS (CVR 39101440) NORMAL 10.11.2023 100,00% 100,00%
KOMPLEXT Holding Invest ApS (CVR 43273671) NORMAL 19.05.2022 50,00-66,66% 50,00-66,66%
Aalborg Lastvognscenter ApS (CVR 37190365) NORMAL 24.11.2021 5,00-9,99% 5,00-9,99%