Copied

Status: Dekret
Holding af 01.01.2022 A/S
42784362
John Tranums Vej 23, 6705 Esbjerg Ø
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Holding af 01.01.2022 A/S er aktiv indenfor Forberedende byggepladsarbejder (431200). Selskabets formål er at købe, bygge, udvikle og sælge fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening.
Oplysninger
Dato: 28.09.2023
Status
DekretUNDERKONKURS.
Kreditoplysning
Konkurs 15.09.2023
Etableret
25.10.2021 (1 år)
Form
Aktieselskab (A/S).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
400.000,00 (DKK)
(25.10.2021)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
13.07.2023
Bruttoresultat

-425'

Primær drift

-425'

Årets resultat

-58.255'

Aktiver

30.335'

Kortfristede aktiver

30.335'

Egenkapital

-57.255'

Afkastningsgrad

-1 %

Soliditetsgrad

-189 %

Likviditetsgrad

44 %

Regnskab etc.
28.09.2023
Revision
Underlagt revision.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Revisionspåtegning
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed
Regnskab
25.10.2021 - 31.12.2022
Offentliggjort: 13.07.2023 (77 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (13.07.2023)
Statstidende
28.09.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
28.09.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
HusCompagniet Production A/S (CVR 19270742) NORMAL 25.10.2021
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Bolig Projekt A/S (CVR 33251343) UNDERREKONSTRUKTION 01.07.2022 90,00-99,99% 100,00%
Guldrankevej 2 ApS (CVR 42847658) UNDERREKONSTRUKTION 01.07.2022 100,00% 100,00%
NAV Bolig A/S (CVR 30605721) UNDERKONKURS 01.07.2022 100,00% 100,00%
Projekt Sjælland A/S (CVR 37338893) UNDERREKONSTRUKTION 01.07.2022 100,00% 100,00%
Selskabet af 01.11.1995 A/S (CVR 18928604) UNDERTVANGSOPLØSNING 01.07.2022 100,00% 100,00%