Copied

2021, USD
26.05.2023
Bruttoresultat

-4.138'

Primær drift
Na.
Årets resultat

-4.034'

Aktiver

33.312'

Kortfristede aktiver

213'

Egenkapital

33.299'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Nettoomsætning
Bruttoresultat-4.137.745
Resultat af primær drift0
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter103.963
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger-5
Resultat før skat0
Resultat-4.033.787
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider212.579
Kortfristede aktiver212.579
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver33.099.318
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver33.099.318
Aktiver33.311.897
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital33.298.693
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser13.204
Gældsforpligtelser13.204
Forpligtelser13.204
Passiver33.311.897
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad Na.
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -12,1 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 100,0 %
Likviditetsgrad 1.610,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:08.09.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-24
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:The Executive Board has today considered and approved the annual report of ICP 2021 I K/S for the financial year 08. 09. 2021 - 31. 12. 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activitiesICP 2021 I K/S (ICP 2021) is an alternative investment fund with a geographical focus on global credit, private equity, and real estate investments primarily in North America. ICP 2021 has made one commitment (Ares Special Opportunities Fund II and is thereby fully committed. ICP 2021 was established 8 September 2021 and this annual report therefore covers the period from 8 September 2021 to 31 December 2022.