Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

-7.739

Årets resultat

-6.055'

Aktiver

3.646'

Kortfristede aktiver

3.530'

Egenkapital

2.945'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

81 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Nettoomsætning
Resultat af primær drift-7.739
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger-20.000
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-7.759
Resultat-6.055.000
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0
Likvider841.000
Kortfristede aktiver3.530.000
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver0
Materielle aktiver48.000
Langfristede aktiver116.000
Aktiver3.646.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital2.945.000
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser596.000
Kortfristede forpligtelser701.000
Gældsforpligtelser701.000
Forpligtelser701.000
Passiver3.646.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad -0,2 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -205,6 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal -38,7 %
Soliditestgrad 80,8 %
Likviditetsgrad 503,6 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.09.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-18
Ledelsespåtegning:The Executive Board has today considered and adopted the Annual Report of 7N20 ApS for the financial period 1 September 2021 – 31 December 2022. The Annual Report has been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act. In my opinion, the Financial Statements give a true and fair view of the financial position at 31 December 2022 of the Company and of the results of the Company operations for the period 1 September 2021 – 31 December 2022. In my opinion, Management’s Review includes a true and fair account of the matters addressed in the Review. I recommend that the Annual Report be adopted at the Annual General Meeting.