Copied

2021, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-4.292

Primær drift

-4.292

Årets resultat

-3.495

Aktiver

58.868

Kortfristede aktiver

18.868

Egenkapital

36.505

Afkastningsgrad

-7 %

Soliditetsgrad

62 %

Likviditetsgrad

84 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Nettoomsætning0
Bruttoresultat-4.292
Resultat af primær drift-4.292
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0
Finansielle indtægter0
Finansieringsomkostninger0
Andre finansielle omkostninger0
Resultat før skat-4.292
Resultat-3.495
Forslag til udbytte0
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Kortfristede varebeholdninger0
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 18.868
Likvider0
Kortfristede aktiver18.868
Immaterielle aktiver og goodwill0
Finansielle anlægsaktiver40.000
Materielle aktiver0
Langfristede aktiver40.000
Aktiver58.868
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Forslag til udbytte0
Egenkapital36.505
Hensatte forpligtelser0
Langfristet gæld til banker0
Leverandører af varer og tjenesteydelser0
Kortfristede forpligtelser22.363
Gældsforpligtelser22.363
Forpligtelser22.363
Passiver58.868
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2021
26.05.2023
Afkastningsgrad -7,3 %
Dækningsgrad Na.
Resultatgrad Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.
Egenkapitals-forretning -9,6 %
Payout-ratio Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.
Soliditestgrad 62,0 %
Likviditetsgrad 84,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:04.08.2021- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.