Copied

Status: Dekret
Kloak- & Miljøservice ApS
42489182
Olgavej 54, 7800 Skive
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Kloak- & Miljøservice ApS er aktiv indenfor Opsamling og behandling af spildevand (370000). Virksomhedens formål er at drive virksomhed med kloakeringssystemer, spildevandsanlæg til opsamling, tømning og rensning af sivebrønd, septiktanke og afløb samt anden hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Oplysninger
Dato: 25.03.2023
Status
DekretUNDERTVANGSOPLØSNING.
Kreditoplysning
Konkurs 14.03.2023
Etableret
23.06.2021 (1 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
190.000,00 (DKK)
(23.06.2021)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
25.03.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
25.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
25.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Palle Lykke Dahlgaard Jensen 23.06.2021
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
PD-Holding ApS (CVR 42529893) UNDERTVANGSOPLØSNING 07.07.2021 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.