Copied

Status: Dekret
Miz & Kha Holding ApS
42426156
Blågårdsvænget 38, 2670 Greve
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Miz & Kha Holding ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber samt foretage investeringsvirksomhed i øvrigt.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Oplysninger
Dato: 28.09.2023
Status
DekretUNDERTVANGSOPLØSNING.
Kreditoplysning
Konkurs 15.09.2023
Etableret
27.05.2021 (2 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
40.000,00 (DKK)
(27.05.2021)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
15.11.2022
Bruttoresultat

-4.585

Primær drift

-4.585

Årets resultat

315'

Aktiver

1.212'

Kortfristede aktiver

89.933

Egenkapital

1.118'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

92 %

Likviditetsgrad

95 %

Regnskab etc.
28.09.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 15.11.2022 (316 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (15.11.2022)
Statstidende
28.09.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
28.09.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Amerenn Asif 27.05.2021
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Mimo 1001 ApS (CVR 36688165) UNDERKONKURS 27.05.2021 100,00% 100,00%