Copied

Status: Dekret
Vermilion Consulting ApS
42299162
Sofiegade 2 1. tv., 1418 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Vermilion Consulting ApS er aktiv indenfor Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200). Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og udøve konsulentvirksomhed samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Oplysninger
Dato: 21.03.2023
Status
DekretUNDERTVANGSOPLØSNING.
Kreditoplysning
Konkurs 15.03.2023
Etableret
12.04.2021 (1 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
40.000,00 (DKK)
(12.04.2021)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
21.03.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
21.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
21.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Erun Li Jensen 12.04.2021
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
Ingen nuværende registrering.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.