Copied

Status: Normal
LEH Holding ApS
42279587
Vintappervej 45, 4070 Kirke Hyllinge
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
LEH Holding ApS er aktiv indenfor Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900). Selskabets formål er at eje kapitalandele og dermed - efter direktionens skøn - beslægtede aktiviteter.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af direktionen i forening.
Oplysninger
Dato: 21.03.2023
Status
NORMAL.
Etableret
24.03.2021 (1 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
40.000,00 (DKK)
(24.03.2021)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
2021, DKK
21.03.2022
Bruttoresultat

40.805

Primær drift

40.805

Årets resultat

31.606

Aktiver

88.452

Kortfristede aktiver

88.452

Egenkapital

71.606

Afkastningsgrad

46 %

Soliditetsgrad

81 %

Likviditetsgrad

+500%

Regnskab etc.
21.03.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Ingen bistand
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed
Regnskab
24.03.2021 - 31.12.2021
Offentliggjort: 21.03.2022 (365 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2021 (21.03.2022)
Statstidende
21.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
21.03.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Lasse Evald Hansen 24.03.2021 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
Lasse Evald Hansen 24.03.2021
Peter Beck-Frederiksen 24.03.2021
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Dansk Brand & Beredskabsrådgivning ApS (CVR 43616722) NORMAL 02.11.2022 25,00-33,32% 25,00-33,32%