Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

368'

Primær drift

319'

Årets resultat

246'

Aktiver

389'

Kortfristede aktiver

330'

Egenkapital

295'

Afkastningsgrad

82 %

Soliditetsgrad

76 %

Likviditetsgrad

348 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.06.2022
Nettoomsætning1.270.7151.021.809
Bruttoresultat367.79726.257
Resultat af primær drift318.81912.738
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter00
Finansieringsomkostninger-4.014-1.204
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat314.80511.534
Resultat245.5499.004
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.06.2022
Kortfristede varebeholdninger212.0640
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 24.78366.623
Likvider92.93149.388
Kortfristede aktiver329.778116.011
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver59.66740.556
Langfristede aktiver59.66740.556
Aktiver389.445156.567
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.06.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital294.55349.004
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser94.892107.563
Gældsforpligtelser94.892107.563
Forpligtelser94.892107.563
Passiver389.445156.567
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
15.06.2022
Afkastningsgrad 81,9 %8,1 %
Dækningsgrad 28,9 %2,6 %
Resultatgrad 19,3 %0,9 %
Varelagerets omsætningshastighed 6,0 Na.
Egenkapitals-forretning 83,4 %18,4 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 7.942,7 %1.058,0 %
Soliditestgrad 75,6 %31,3 %
Likviditetsgrad 347,5 %107,9 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.