Copied

Status: Dekret
Logistik og Transport Holding ApS
42139548
Amaliegade 10, 1256 København K
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Logistik og Transport Holding ApS er aktiv indenfor Ikke-finansielle holdingselskaber (642020). Selskabets formål er besiddelse af kapitalandele og investering i værdipapirer, investering i fast ejendom, kunst og lignende samt hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
Virksomheden tegnes af en likvidator.
Oplysninger
Dato: 02.10.2022
Status
DekretUNDERTVANGSOPLØSNING.
Kreditoplysning
Konkurs 20.09.2022
Etableret
15.02.2021 (1 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
40.000,00 (DKK)
(15.02.2021)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
02.10.2022
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
02.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
02.10.2022
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Ingen nuværende registrering.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
StiftereStatusDato
MSAC Holding ApS (CVR 26831776) UNDERKONKURS 15.02.2021
Reelle ejere
EjereDatoAndelStemmer
Peter Bardenfleth-Hansen 15.02.2021 50,00-66,66% 50,00 %
Martin Storm Rasmussen 15.02.2021 50,00-66,66% 50,00 %
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
MSAC Holding ApS (CVR 26831776) UNDERKONKURS 15.02.2021 50,00-66,66% 50,00 %
PBH INVEST ApS (CVR 40414215) NORMAL 15.02.2021 50,00-66,66% 50,00 %
Selskaber
Datter-/associeredeStatusDatoEjerandelStemmeandel
Logistik og Transport A/S (CVR 42139807) UNDERTVANGSOPLØSNING 15.02.2021 100,00% 100,00%