Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat

-10.606

Aktiver

60.352

Kortfristede aktiver

60.352

Egenkapital

30.352

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

50 %

Likviditetsgrad

201 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.04.2022
Nettoomsætning
Resultat af primær drift0-2.318
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00
Finansielle indtægter2.9036.760
Finansieringsomkostninger-13.509-13.485
Andre finansielle omkostninger00
Resultat før skat-10.606-9.043
Resultat-10.606-9.043
Forslag til udbytte00
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.04.2022
Kortfristede varebeholdninger00
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 5550
Likvider17.91222.177
Kortfristede aktiver60.35270.957
Immaterielle aktiver og goodwill00
Finansielle anlægsaktiver00
Materielle aktiver00
Langfristede aktiver00
Aktiver60.35270.957
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.04.2022
Forslag til udbytte00
Egenkapital30.35240.957
Hensatte forpligtelser00
Langfristet gæld til banker00
Anden langfristet gæld0
Leverandører af varer og tjenesteydelser00
Kortfristede forpligtelser30.00030.000
Gældsforpligtelser30.00030.000
Forpligtelser30.00030.000
Passiver60.35270.957
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
05.04.2022
Afkastningsgrad Na.-3,3 %
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.
Egenkapitals-forretning -34,9 %-22,1 %
Payout-ratio Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.-17,2 %
Soliditestgrad 50,3 %57,7 %
Likviditetsgrad 201,2 %236,5 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.