Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

-419'

Årets resultat

-18.247'

Aktiver

650''

Kortfristede aktiver

30.195'

Egenkapital

632''

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

97 %

Likviditetsgrad

170 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
07.05.2021
Nettoomsætning0
Bruttoresultat000
Resultat af primær drift-418.732-309.835-30.000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter248.092118.0390
Finansieringsomkostninger-271.483-137.0320
Andre finansielle omkostninger00-15.240
Resultat før skat-18.489.695-50.851.924-27.722.650
Resultat-18.247.159-50.779.582-27.712.700
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
07.05.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 29.083.39014.669.8269.950
Likvider1.111.8344.914.50833.789.060
Kortfristede aktiver30.195.22419.584.33433.799.010
Immaterielle aktiver og goodwill001.312.471.169
Finansielle anlægsaktiver619.971.999638.019.568650.542.664
Materielle aktiver0042.971.530
Langfristede aktiver619.971.999638.019.568650.542.664
Aktiver650.167.223657.603.902684.341.674
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
07.05.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital632.445.023648.272.179684.311.674
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser025.03430.000
Kortfristede forpligtelser17.722.2009.331.72330.000
Gældsforpligtelser17.722.2009.331.72330.000
Forpligtelser17.722.2009.331.72330.000
Passiver650.167.223657.603.902684.341.674
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.05.2022
2020
07.05.2021
Afkastningsgrad -0,1 %0,0 %0,0 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning -2,9 %-7,8 %-4,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal -154,2 %-226,1 %Na.
Soliditestgrad 97,3 %98,6 %100,0 %
Likviditetsgrad 170,4 %209,9 %112.663,4 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:The Annual Report of Sonas HoldCo ApS for 2022 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to medium-sized enterprises of reporting class C. The accounting policies applied remain unchanged from last year. The Consolidated and Parent Company Financial Statements for 2022 are presented in DKK.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-04-27
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:The Executive Board and Board of Directors have today considered and adopted the Annual Report of Sonas HoldCo ApS for the financial year 1 January - 31 December 2022.