Copied

2022, DKK
25.01.2023
Bruttoresultat

8.191

Primær drift

8.191

Årets resultat

326

Aktiver

1.035'

Kortfristede aktiver

10.735

Egenkapital

88.114

Afkastningsgrad

1 %

Soliditetsgrad

9 %

Likviditetsgrad

1 %

Resultat
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
13.03.2022
2020
17.04.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat8.19167.9770
Resultat af primær drift8.19167.977-4.740
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger-11.681-1.434-550
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat45566.543-5.290
Resultat32653.079-5.290
Forslag til udbytte000
Aktiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
13.03.2022
2020
17.04.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000
Likvider10.73568.05218.780
Kortfristede aktiver10.73568.05218.780
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver1.023.94520.00020.000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver1.023.94520.00020.000
Aktiver1.034.68088.05238.780
Aktiver
25.01.2023
Passiver
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
13.03.2022
2020
17.04.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital88.11487.78834.710
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser946.5662644.070
Gældsforpligtelser946.5662644.070
Forpligtelser946.5662644.070
Passiver1.034.68088.05238.780
Passiver
25.01.2023
Nøgletal
25.01.2023
Årsrapport
2022
25.01.2023
2021
13.03.2022
2020
17.04.2021
Afkastningsgrad 0,8 %77,2 %-12,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,4 %60,5 %-15,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 70,1 %4.740,4 %-861,8 %
Soliditestgrad 8,5 %99,7 %89,5 %
Likviditetsgrad 1,1 %25.777,3 %461,4 %
Resultat
25.01.2023
Gæld
25.01.2023
Årsrapport
25.01.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 25.01.2023)
Beretning
25.01.2023
Ingen nuværende registrering.