Copied

Status: Normal
Sport ApS
41569921
Knudsgade 5, 8600 Silkeborg
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
Sport ApS er aktiv indenfor Drift af sportsanlæg (931100). Selskabets formål er eje og drive padel-centre samt hermed beslægtet virksomhed.
Tegningsregel
 Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer.
Oplysninger
Dato: 08.06.2023
Status
NORMAL.
Etableret
07.08.2020 (2 år)
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
40.000,00 (DKK)
(07.08.2020)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 75 %
Kvinder: 25 %
Unisex: 0 %
2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

1.608'

Primær drift

538'

Årets resultat

327'

Aktiver

4.421'

Kortfristede aktiver

519'

Egenkapital

219'

Afkastningsgrad

12 %

Soliditetsgrad

5 %

Likviditetsgrad

86 %

Regnskab etc.
08.06.2023
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Type af revisorbistand:
Andre erklæringer uden sikkerhed
Virksomhedens regnskabsklasse:
Regnskabsklasse B
Regnskab
01.01.2022 - 31.12.2022
Offentliggjort: 26.05.2023 (12 dage)
Hent årsrapport
Årsrapport 2022 (26.05.2023)
Årsrapport 2020 (02.06.2022)
Statstidende
08.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
08.06.2023
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
PersonDatoRolle
Kristian Busk Mouritzen 07.08.2020 adm. dir
Bestyrelse
PersonDatoRolle
Dorte Kjær 07.08.2020 bestyrelsesmedlem
Ole Normann Tolderlund 07.08.2020 bestyrelsesmedlem
Lars Henrik Kruse 07.08.2020 bestyrelsesmedlem
Kristian Busk Mouritzen 07.08.2020 formand
Stiftere
StiftereStatusDato
Match Padel Danmark ApS (CVR 40982361) NORMAL 07.08.2020
OMK Invest ApS (CVR 41563214) NORMAL 07.08.2020
Reelle ejere
Vi viser ikke reelle ejere.
Legale ejere
EjereStatusDatoAndelStemmer
Match Padel Danmark ApS (CVR 40982361) NORMAL 07.08.2020 33,33-49,99% 33,33 %
OMK Invest ApS (CVR 41563214) NORMAL 07.08.2020 50,00-66,66% 50,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.