Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
Stay-Safe ApS
41460555
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Stay-Safe ApS er aktiv indenfor Detailhandel med computere, ydre enheder og software (474100). Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Oplysninger
Dato: 12.08.2020
Status
NORMAL.
Etableret
24.06.2020
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
50.000,00 (DKK)
(24.06.2020)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
12.08.2020
Revision
Revision fravalgt.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
12.08.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
12.08.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Person Dato Rolle
Justin Junes Ghavidel 24.06.2020 direktør
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Stiftere
Stiftere Status Dato
Justin Junes Ghavidel 24.06.2020
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Justin Junes Ghavidel 24.06.2020 100,00% 100,00 %
Legale ejere
Ejere Status Dato Andel Stemmer
Justin Junes Ghavidel 24.06.2020 100,00% 100,00 %
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Filter
Sektion (alle)
Beliggenhedsadresse Bibranche Direktion Formål
Første regnskabsperiode Hovedbranche Kapital Kapitaldelvist
Kapitalvaluta Kontaktoplysninger Legale ejere Navne
Reelle ejere Regnskabs år Revision fravalgt Stiftere
Tegningsregel Vedtægter Virksomhedsform Virksomhedsstatus
Timeline
Beliggenhedsadresse

Den 2020-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-06-25)

Bibranche

Den 2020-06-24 tilføjes Bibranche: Anden it-servicevirksomhed (offentliggjort 2020-06-25)

Direktion

Den 2020-06-24 tilføjes Direktion: Justin Junes Ghavidel (direktør) (offentliggjort 2020-06-25)

Formål

Den 2020-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-06-25)

Første regnskabsperiode

Den 2020-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-25)

Den 2020-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-24 (offentliggjort 2020-06-25)

Hovedbranche

Den 2020-06-24 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2020-06-25)

Kapital

Den 2020-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-06-25)

Den 2020-06-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-25)

Kapitaldelvist

Den 2020-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-25)

Kapitalvaluta

Den 2020-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-25)

Kontaktoplysninger

Den 2020-06-24 tilføjes Kontaktoplysninger: Kontakt@stay-safe.dk (offentliggjort 2020-06-25)

Legale ejere

Den 2020-06-24 tilføjes Legale ejere: Justin Junes Ghavidel (offentliggjort 2020-06-25)

Reelle ejere

Den 2020-06-24 tilføjes Reelle ejere: Justin Junes Ghavidel (offentliggjort 2020-06-25)

Regnskabs år

Den 2020-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-25)

Den 2020-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-25)

Revision fravalgt

Den 2020-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-06-25)

Stiftere

Den 2020-06-24 tilføjes Stiftere: Justin Junes Ghavidel (offentliggjort 2020-06-25)

Tegningsregel

Den 2020-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-06-25)

Vedtægter

Den 2020-06-24 tilføjes Vedtægter: 2020-06-24 (offentliggjort 2020-06-25)

Virksomhedsform

Den 2020-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-25)

Virksomhedsstatus

Den 2020-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-25)

Direktion
Direktion Dato Rolle
Justin Junes Ghavidel 24.06.2020 direktør
Ingen historisk.
Bestyrelse
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Stiftere
Stiftere Status Dato
Justin Junes Ghavidel 24.06.2020
Ingen historisk.
Reelle ejere
Ejere Dato Andel Stemmer
Justin Junes Ghavidel 24.06.2020 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Legale ejere
Legale ejere Status Dato Andel Stemmer
Justin Junes Ghavidel 24.06.2020 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Selskaber
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Resultat af primær drift
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)
Finansielle indtægter
Finansieringsomkostninger
Resultat før skat
Resultat
Forslag til udbytte
Aktiver
Årsrapport
Kortfristede varebeholdninger
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Likvider
Kortfristede aktiver
Immaterielle aktiver og goodwill
Materielle aktiver
Langfristede aktiver
Aktiver
Aktiver
Ingen historik.
Passiver
Årsrapport
Forslag til udbytte
Egenkapital
Forpligtelser
Passiver
Passiver
Ingen historik.
Nøgletal
Årsrapport
Afkastningsgrad
Dækningsgrad
Resultatgrad
Varelagerets omsætningshastighed
Egenkapitals-forretning
Payout-ratio
Gældsdæknings-nøgletal
Soliditestgrad
Likviditetsgrad
Resultat
Ingen historik.
Gæld
Ingen historik.
Årsrapport
Ingen nuværende registrering.
Beretning
Ingen nuværende registrering.
Formål
Formål
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Sidst opdateret den 25.06.2020 og angivet som gældende fra 24.06.2020 (49 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 25.06.2020 og angivet som gældende fra 24.06.2020 (49 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Detailhandel med computere, ydre enheder og software (474100).
Sidst opdateret den 25.06.2020 og angivet som gældende fra 24.06.2020 (49 dage).
Ingen historik.
Revision
Revisionfravalgt
true.
Sidst opdateret den 25.06.2020 og angivet som gældende fra 24.06.2020 (49 dage).
Ingen historik.
Revisor
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
80.
Sidst opdateret den 25.06.2020 og angivet som gældende fra 24.06.2020 (49 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Kontaktoplysninger
Kontakt@stay-safe.dk.
Sidst opdateret den 25.06.2020 og angivet som gældende fra 24.06.2020 (49 dage).
Ingen historik.
Telefon
Telefonnummer
70505455.
Sidst opdateret den 25.06.2020 og angivet som gældende fra 24.06.2020 (49 dage).
Ingen historik.
Navne
Ingen historik.
Tegningsregel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af en direktør.
Sidst opdateret den 25.06.2020 og angivet som gældende fra 24.06.2020 (49 dage).
Fortolkning (1 tegningsmulighed)
1 direktør
Ingen historik.
Ansatte
12.08.2020
Ingen historik.
Kapital
12.08.2020
Fra årsrapport
Bibranche
Bibranche
Anden it-servicevirksomhed.
Sidst opdateret den 25.06.2020 og angivet som gældende fra 24.06.2020 (49 dage).
Ingen historik.
Børsnoteret
12.08.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
12.08.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Kønsfordeling
12.08.2020
0 % kvinder
Konkurser
12.08.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
12.08.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Justin Junes Ghavidel (virk.: 2)
Dir., Legale ejere, Reelle ejere
0 % 0 % 0 % 0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering.
Ikke aktive
12.08.2020
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Adresser
Deltager Dato Adresse
Justin Junes Ghavidel 01.08.2017 Birkedommervej 12, 2400 København NV
Ikke aktive
01.08.2017
Deltager Dato Adresse
På adressen
12.08.2020
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Aktive virksomheder: (50) CVR Status Branche
A Place To A/S 39754134 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Esbjerg ApS 39155141 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Horsens ApS 41426322 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A/B Artillerigården 33916949 Aktiv Private andelsboligforeninger (682020)
ABC LYS HOLDING ApS 35396144 NORMAL Engroshandel med andre husholdningsartikler (464990)
ADVOKAT DAVID BØGGILD 16728330 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT H H LESCHLY 79098817 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT LISE BOUET 15606630 Aktiv Juridisk bistand (691000)
APOF ApS 37858978 NORMAL Industriel design og produktdesign (741010)
APT Horsens Holding ApS 41425938 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
BDP International ApS 39058073 NORMAL Speditører (522920)
BKS-psykologer 32051774 Aktiv Psykologisk rådgivning (869030)
CMC Finans ApS 37701149 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC Kredit ApS 40488367 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC development ApS 36901969 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
CRUMBLE HOLDING ApS 29812047 NORMAL Uoplyst (999999)
Carl Vin and Wine Denmark, filial af Carl Vin and wine AB, Sverige 38707132 NORMAL Detailhandel med drikkevarer (472500)
DATA INSIGHTS ApS 31864682 NORMAL Computerprogrammering (620100)
DINBOLIGRÅDGIVER ApS 31864402 NORMAL Ejendomsmæglere mv. (683110)
Danish Lighting ApS 38618725 NORMAL Fremstilling af andet elektrisk udstyr (279000)
DataTrend ApS 20046945 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
Databeskyttelse ApS 39723077 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Debtor A/S 34079137 NORMAL Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900)
E/F Søborg Hovedgade 73 33116136 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
ENSO CONSULT A/S 21800236 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Esbjerg Towers Holding ApS 39934019 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
F:U:D 31901235 Aktiv Event catering (562100)
FARLON ApS 31765056 NORMAL Computerprogrammering (620100)
Fbu- Forældrelandsforeningen 12925077 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Fugl Leonhardt ApS 38600516 NORMAL Arbejdsformidlingskontorer (781000)
Grants of Guernsey 41030135 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
HØPFNER ApS 33084501 NORMAL Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210)
Invoice One A/S 38344293 NORMAL Investeringsselskaber (643030)
Invoice One Management ApS 38319264 NORMAL Formueforvaltning (663000)
Johannes og Helga Bøggilds Legat 11642772 Aktiv Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910)
KO ApS 28713797 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
Kiropraktisk Klinik Charlottenlund 41168595 Aktiv Kiropraktorer (869040)
OLÍVY ApS 35891137 NORMAL Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (464500)
Profiler ApS 40509739 NORMAL Inkassovirksomhed og kreditoplysning (829100)
Rose Advokater v/Caspar Rose 25863313 Aktiv Juridisk bistand (691000)
Sichika ApS 37985244 NORMAL Fremstilling af andre møbler (310900)
Skilsmissebarnet ApS 38301969 NORMAL Juridisk bistand (691000)
Stay Secure 41146249 Aktiv Anden udgivelse af software (582900)
Stay-Safe ApS 41460555 NORMAL Detailhandel med computere, ydre enheder og software (474100)
THE EUROPEAN RECEIVABLES EXCHANGE INVEST ApS 34593396 NORMAL Uoplyst (999999)
Tangna Law 35106855 Aktiv Juridisk bistand (691000)
UNGDOMSBOLIG.NU A/S 34704627 NORMAL Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120)
Valby Towers Holding ApS 39934329 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Viva Olivia ApS 38251244 NORMAL Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (472900)
Windrose Partners ApS 39066750 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Personer: (0) Ingen personer registreret på adressen.
Flytninger
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Ingen historisk.
Lignende navne
Stay-Safe ApS.
Sidst opdateret den 25.06.2020 og angivet som gældende fra 24.06.2020 (49 dage).
Relationer
12.08.2020
Ingen relationer.
Relationer
12.08.2020
Aktive person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Justin Junes Ghavidel (virk.: 2)
Dir., Legale ejere, Reelle ejere
1 0 0 0 0 1
Pct. 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 50 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Ikke aktive
12.08.2020
Erfarenhed
12.08.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Justin Junes Ghavidel (virk.: 2)
Dir., Legale ejere, Reelle ejere
0 1 1 2
Pct. 0 % 25 % 25 % 50 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Ikke aktive
12.08.2020
Detektor
12.08.2020
Område Kommentar
Branchebibranche1 Virksomheden har angivet Bibranche. Virksomheden har ændret Bibranche helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har aldrig registreret Bibranche. Virksomheden har aldrig ændret Bibranche.
Branchehovedbranche Virksomheden har angivet Hovedbranche. Virksomheden har ændret Hovedbranche helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har aldrig registreret Hovedbranche. Virksomheden har aldrig ændret Hovedbranche.
Direktion Virksomheden har angivet Direktion. Virksomhedens gældende Direktion er OK. Der er 1 direktionsmedlem. Virksomheden har ændret Direktion helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Direktion indenfor de sidste 2 år. Virksomhedens Direktion har haft en udskiftning på 0 % de sidste 2 år.
Ejerejerregister Virksomheden har angivet Legale ejere. Virksomhedens gældende Legale ejere er OK. Virksomheden har ændret Legale ejere helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Legale ejere indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Legale ejere.
Ejerreelleejere Virksomheden har angivet Reelle ejere. Virksomhedens gældende Reelle ejere er OK. Virksomheden har ændret Reelle ejere helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Reelle ejere indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Reelle ejere.
Foersteregnskabsperiodeslut Virksomheden har angivet Første regnskabsperiode. Virksomhedens gældende Første regnskabsperiode er OK. Virksomheden har ændret Første regnskabsperiode helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Første regnskabsperiode indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Første regnskabsperiode.
Foersteregnskabsperiodestart Virksomheden har angivet Første regnskabsperiode. Virksomhedens gældende Første regnskabsperiode er OK. Virksomheden har ændret Første regnskabsperiode helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Første regnskabsperiode indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Første regnskabsperiode.
Formaal Virksomheden har angivet Formål. Virksomhedens gældende Formål er OK. Virksomheden har ændret Formål helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Formål indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Formål.
Kapital Virksomheden har angivet Kapital. Virksomhedens gældende Kapital er OK. Virksomheden har ændret Kapital helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Kapital indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Kapital.
Navn Virksomheden har angivet Navne. Virksomhedens gældende Navne er OK. Virksomheden har ændret Navne helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Navne indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Navne.
Regnskabsaarslut Virksomheden har angivet Regnskabs år. Virksomhedens gældende Regnskabs år er OK. Virksomheden har ændret Regnskabs år helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Regnskabs år indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Regnskabs år.
Regnskabsaarstart Virksomheden har angivet Regnskabs år. Virksomhedens gældende Regnskabs år er OK. Virksomheden har ændret Regnskabs år helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Regnskabs år indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Regnskabs år.
Revisionfravalgt Virksomheden har angivet Revision fravalgt. Virksomhedens gældende Revision fravalgt er ikke OK... tjek det lige engang. Virksomheden har ændret Revision fravalgt helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Revision fravalgt indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Revision fravalgt.
Revision Virksomheden har ikke angivet Revisor. Virksomheden skal have et gældende Revisor. Ingen nylige ændringer af Revisor der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Revisor indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Revisor der kan analyseres.
Status Virksomheden har angivet Virksomhedsstatus. Virksomhedens gældende Virksomhedsstatus er OK. Virksomheden har ændret Virksomhedsstatus helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Virksomhedsstatus indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Virksomhedsstatus.
Tegningsregel Virksomheden har angivet Tegningsregel. Virksomhedens gældende Tegningsregel er OK. Virksomheden har ændret Tegningsregel helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Tegningsregel.
Vedtagtseneste Virksomheden har angivet Vedtægter. Virksomhedens gældende Vedtægter er OK. Virksomheden har ændret Vedtægter helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Vedtægter indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Vedtægter.