Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
APT Horsens Holding ApS
41425938
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Telefonnummer mangler
Obligatorisk e-mail mangler
Hjemmeside mangler
Beskrivelse
APT Horsens Holding ApS er aktiv indenfor Køb og salg af egen fast ejendom (681000). Selskabets formål er at foretage enhver form for investering i fast ejendom, herunder ved køb eller bytte eller indirekte ved tegning eller erhvervelse af ejerandele af enhver art i ejendomsselskaber, samt administration, kontrol, udvikling og salg af fast ejendom.
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med en direktør eller af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Oplysninger
Dato: 12.08.2020
Status
NORMAL.
Etableret
11.06.2020
Form
Anpartsselskab (APS).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
40.000,00 (DKK)
(11.06.2020)
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 80 %
Kvinder: 20 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
12.08.2020
Revision
Underlagt revision.
Revisor
ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab.
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
12.08.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
12.08.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Person Dato Rolle
Lars Kristensen 11.06.2020 direktør
Peter Høpfner 11.06.2020 direktør
Bestyrelse
Person Dato Rolle
Christian Winther Fladeland 11.06.2020 bestyrelsesmedlem
Peter Høpfner 11.06.2020 bestyrelsesmedlem
Tom Rasmussen 11.06.2020 bestyrelsesmedlem
Tine Thorman Kaspersen 11.06.2020 bestyrelsesmedlem
Jan Magnus Nordholm 11.06.2020 formand
David Carlinfanti Rich Zahle 11.06.2020 næstformand
Stiftere
Stiftere Status Dato
A Place To A/S (CVR 39754134) NORMAL 11.06.2020
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Legale ejere
Ejere Status Dato Andel Stemmer
A Place To A/S (CVR 39754134) NORMAL 11.06.2020 100,00% 100,00 %
Selskaber
Datter-/associerede Status Dato Ejerandel Stemmeandel
A Place To Horsens ApS (CVR 41426322) NORMAL 11.06.2020 100,00% 100,00%
Filter
Sektion (alle)
Hvidhvask Tegningsregel Vedtægter Beliggenhedsadresse
Bestyrelse Direktion Formål Første regnskabsperiode
Hovedbranche Kapital Kapitaldelvist Kapitalvaluta
Legale ejere Navne Regnskabs år Revision fravalgt
Revisor Stiftere Virksomhedsform Virksomhedsstatus
Ejerskaber
Timeline
Hvidhvask

Den 2020-06-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-12)

Tegningsregel

Den 2020-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med en direktør eller af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-06-12)

Den 2020-06-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-06-12)

Vedtægter

Den 2020-06-12 tilføjes Vedtægter: 2020-06-12 (offentliggjort 2020-06-12)

Den 2020-06-11 tilføjes Vedtægter: 2020-06-11 (offentliggjort 2020-06-12)

Beliggenhedsadresse

Den 2020-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-06-12)

Bestyrelse

Den 2020-06-11 tilføjes Bestyrelse: David Carlinfanti Rich Zahle (næstformand) (offentliggjort 2020-06-12)

Direktion

Den 2020-06-11 tilføjes Direktion: Peter Høpfner (direktør) (offentliggjort 2020-06-12)

Formål

Den 2020-06-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage enhver form for investering i fast ejendom, herunder ved køb eller bytte eller indirekte ved tegning eller erhvervelse af ejerandele af enhver art i ejendomsselskaber, samt administration, kontrol, udvikling og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2020-06-12)

Første regnskabsperiode

Den 2020-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-06-12)

Den 2020-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-06-11 (offentliggjort 2020-06-12)

Hovedbranche

Den 2020-06-11 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-06-12)

Kapital

Den 2020-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-06-12)

Den 2020-06-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-06-12)

Kapitaldelvist

Den 2020-06-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-06-12)

Kapitalvaluta

Den 2020-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-06-12)

Legale ejere

Den 2020-06-11 tilføjes Legale ejere: A Place To A/S (offentliggjort 2020-06-12)

Regnskabs år

Den 2020-06-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-06-12)

Den 2020-06-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-06-12)

Revision fravalgt

Den 2020-06-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-06-12)

Revisor

Den 2020-06-11 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-06-12)

Stiftere

Den 2020-06-11 tilføjes Stiftere: A Place To A/S (offentliggjort 2020-06-12)

Virksomhedsform

Den 2020-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-06-12)

Virksomhedsstatus

Den 2020-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-12)

Ejerskaber

Den 2020-06-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A Place To Horsens ApS. (offentliggjort 2020-06-12)

Direktion
Direktion Dato Rolle
Lars Kristensen 11.06.2020 direktør
Peter Høpfner 11.06.2020 direktør
Ingen historisk.
Bestyrelse
Bestyrelse Dato Rolle
Christian Winther Fladeland 11.06.2020 bestyrelsesmedlem
Peter Høpfner 11.06.2020 bestyrelsesmedlem
Tom Rasmussen 11.06.2020 bestyrelsesmedlem
Tine Thorman Kaspersen 11.06.2020 bestyrelsesmedlem
Jan Magnus Nordholm 11.06.2020 formand
David Carlinfanti Rich Zahle 11.06.2020 næstformand
Ingen historisk.
Stiftere
Stiftere Status Dato
A Place To A/S (CVR 39754134) NORMAL 11.06.2020
Ingen historisk.
Reelle ejere
Ingen nuværende registrering.
Ingen historisk.
Legale ejere
Legale ejere Status Dato Andel Stemmer
A Place To A/S (CVR 39754134) NORMAL 11.06.2020 100,00% 100,00 %
Ingen historisk.
Selskaber
Datter-/associerede Status Dato Andel Stemmer
A Place To Horsens ApS (CVR 41426322) NORMAL 11.06.2020 100,00% 100,00%
Ingen historisk.
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Resultat af primær drift
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)
Finansielle indtægter
Finansieringsomkostninger
Resultat før skat
Resultat
Forslag til udbytte
Aktiver
Årsrapport
Kortfristede varebeholdninger
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Likvider
Kortfristede aktiver
Immaterielle aktiver og goodwill
Materielle aktiver
Langfristede aktiver
Aktiver
Aktiver
Ingen historik.
Passiver
Årsrapport
Forslag til udbytte
Egenkapital
Forpligtelser
Passiver
Passiver
Ingen historik.
Nøgletal
Årsrapport
Afkastningsgrad
Dækningsgrad
Resultatgrad
Varelagerets omsætningshastighed
Egenkapitals-forretning
Payout-ratio
Gældsdæknings-nøgletal
Soliditestgrad
Likviditetsgrad
Resultat
Ingen historik.
Gæld
Ingen historik.
Årsrapport
Ingen nuværende registrering.
Beretning
Ingen nuværende registrering.
Formål
Formål
Selskabets formål er at foretage enhver form for investering i fast ejendom, herunder ved køb eller bytte eller indirekte ved tegning eller erhvervelse af ejerandele af enhver art i ejendomsselskaber, samt administration, kontrol, udvikling og salg af fast ejendom.
Sidst opdateret den 12.06.2020 og angivet som gældende fra 11.06.2020 (62 dage).
Ingen historik.
Status
Virksomhedsstatus
NORMAL.
Sidst opdateret den 12.06.2020 og angivet som gældende fra 11.06.2020 (62 dage).
Ingen historik.
Branche
Branche
Køb og salg af egen fast ejendom (681000).
Sidst opdateret den 12.06.2020 og angivet som gældende fra 11.06.2020 (62 dage).
Ingen historik.
Revision
Revisionfravalgt
false.
Sidst opdateret den 12.06.2020 og angivet som gældende fra 11.06.2020 (62 dage).
Ingen historik.
Revisor
Revisor
ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab
Sidst opdateret den 12.06.2020 og angivet som gældende fra 11.06.2020 (62 dage).
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
80.
Sidst opdateret den 12.06.2020 og angivet som gældende fra 11.06.2020 (62 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Telefon
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Navne
Ingen historik.
Tegningsregel
Tegningsregel
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med en direktør eller af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
Sidst opdateret den 12.06.2020 og angivet som gældende fra 12.06.2020 (61 dage).
Fortolkning (3 tegningsmuligheder)
formanden + 1 direktør
formanden + næstformanden
3 bestyrelsesmedlemmer +
Historik Start Stop
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med en direktør eller af bestyrelsesformanden sammen med næstformanden eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening 12.06.2020
Selskabet tegnes af to direktører i forening 11.06.2020 11.06.2020
Ansatte
12.08.2020
Ingen historik.
Kapital
12.08.2020
Fra årsrapport
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
12.08.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
12.08.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Kønsfordeling
12.08.2020
20 % kvinder
Konkurser
12.08.2020
17 % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
12.08.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Peter Høpfner (virk.: 34)
Dir., Bestyrelsesmedlem
17,65 % 29,41 % 35,29 % 44,12 %
Lars Kristensen (virk.: 71)
Dir.
23,94 % 29,58 % 33,80 % 35,21 %
David Carlinfanti Rich Zahle (virk.: 12)
Næstformand
0 % 0 % 0 % 0 %
Christian Winther Fladeland (virk.: 12)
Bestyrelsesmedlem
0 % 0 % 0 % 0 %
Tine Thorman Kaspersen (virk.: 4)
Bestyrelsesmedlem
0 % 0 % 0 % 0 %
Pct. 17,29 % 23,31 % 27,07 % 30,08 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering.
Ikke aktive
12.08.2020
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Adresser
Deltager Dato Adresse
Peter Høpfner 01.01.2007 Gammel Hareskovvej 335, 3500 Værløse
David Carlinfanti Rich Zahle 01.10.2009 Palnatokesgade 3, 1733 København V
Tine Thorman Kaspersen 01.02.2014 Suomisvej 1, 1927 Frederiksberg C
Lars Kristensen 30.09.2018 Gl Strandvej 216, 3050 Humlebæk
Christian Winther Fladeland 01.07.2020 Sophus Bauditz Vej 31, 2920 Charlottenlund
Ikke aktive
01.07.2020
Deltager Dato Adresse
På adressen
12.08.2020
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Aktive virksomheder: (49) CVR Status Branche
A Place To A/S 39754134 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Esbjerg ApS 39155141 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Horsens ApS 41426322 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A/B Artillerigården 33916949 Aktiv Private andelsboligforeninger (682020)
ABC LYS HOLDING ApS 35396144 NORMAL Engroshandel med andre husholdningsartikler (464990)
ADVOKAT DAVID BØGGILD 16728330 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT H H LESCHLY 79098817 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT LISE BOUET 15606630 Aktiv Juridisk bistand (691000)
APOF ApS 37858978 NORMAL Industriel design og produktdesign (741010)
APT Horsens Holding ApS 41425938 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
BDP International ApS 39058073 NORMAL Speditører (522920)
BKS-psykologer 32051774 Aktiv Psykologisk rådgivning (869030)
CMC Finans ApS 37701149 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC Kredit ApS 40488367 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC development ApS 36901969 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
CRUMBLE HOLDING ApS 29812047 NORMAL Uoplyst (999999)
Carl Vin and Wine Denmark, filial af Carl Vin and wine AB, Sverige 38707132 NORMAL Detailhandel med drikkevarer (472500)
DATA INSIGHTS ApS 31864682 NORMAL Computerprogrammering (620100)
DINBOLIGRÅDGIVER ApS 31864402 NORMAL Ejendomsmæglere mv. (683110)
Danish Lighting ApS 38618725 NORMAL Fremstilling af andet elektrisk udstyr (279000)
DataTrend ApS 20046945 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
Databeskyttelse ApS 39723077 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Debtor A/S 34079137 NORMAL Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900)
E/F Søborg Hovedgade 73 33116136 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
ENSO CONSULT A/S 21800236 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Esbjerg Towers Holding ApS 39934019 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Eva Borrit, Kropsterapi og Yoga 38583670 Aktiv Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090)
F:U:D 31901235 Aktiv Event catering (562100)
FARLON ApS 31765056 NORMAL Computerprogrammering (620100)
Fbu- Forældrelandsforeningen 12925077 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Fugl Leonhardt ApS 38600516 NORMAL Arbejdsformidlingskontorer (781000)
Grants of Guernsey 41030135 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
HØPFNER ApS 33084501 NORMAL Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210)
Invoice One A/S 38344293 NORMAL Investeringsselskaber (643030)
Invoice One Management ApS 38319264 NORMAL Formueforvaltning (663000)
Johannes og Helga Bøggilds Legat 11642772 Aktiv Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910)
KO ApS 28713797 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
Kiropraktisk Klinik Charlottenlund 41168595 Aktiv Kiropraktorer (869040)
OLÍVY ApS 35891137 NORMAL Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (464500)
Profiler ApS 40509739 NORMAL Inkassovirksomhed og kreditoplysning (829100)
Rose Advokater v/Caspar Rose 25863313 Aktiv Juridisk bistand (691000)
Sichika ApS 37985244 NORMAL Fremstilling af andre møbler (310900)
Skilsmissebarnet ApS 38301969 NORMAL Juridisk bistand (691000)
Stay Secure 41146249 Aktiv Anden udgivelse af software (582900)
THE EUROPEAN RECEIVABLES EXCHANGE INVEST ApS 34593396 NORMAL Uoplyst (999999)
UNGDOMSBOLIG.NU A/S 34704627 NORMAL Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120)
Valby Towers Holding ApS 39934329 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Viva Olivia ApS 38251244 NORMAL Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (472900)
Windrose Partners ApS 39066750 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Personer: (0) Ingen personer registreret på adressen.
Flytninger
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Ingen historisk.
Lignende navne
APT Horsens Holding ApS.
Sidst opdateret den 12.06.2020 og angivet som gældende fra 11.06.2020 (62 dage).
Lignende navne CVR
APTCO II ApS 37508179
APT CONSULT ApS 12135394
AP Team ApS 37234443
AP Teknik og Service 26635039
APT HOLDING ApS 34073325
Aptic Denmark ApS 39991586
AP TIGNOLOGY ApS 10120322
APTIT ApS 10070724
APTO ApS 25867904
Apto Capital ApS 39939460
Relationer
12.08.2020
Relationer
12.08.2020
Aktive person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Peter Høpfner (virk.: 34)
Dir., Bestyrelsesmedlem
14 0 0 15 5 0
Lars Kristensen (virk.: 71)
Dir.
23 0 0 25 19 4
David Carlinfanti Rich Zahle (virk.: 12)
Næstformand
11 0 0 0 0 1
Christian Winther Fladeland (virk.: 12)
Bestyrelsesmedlem
11 0 0 0 1 0
Tine Thorman Kaspersen (virk.: 4)
Bestyrelsesmedlem
4 0 0 0 0 0
Pct. 47 % 0 % 0 % 30 % 19 % 4 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Ikke aktive
12.08.2020
Erfarenhed
12.08.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Peter Høpfner (virk.: 34)
Dir., Bestyrelsesmedlem
19 25 0 7
Lars Kristensen (virk.: 71)
Dir.
31 58 4 9
David Carlinfanti Rich Zahle (virk.: 12)
Næstformand
11 1 1 4
Christian Winther Fladeland (virk.: 12)
Bestyrelsesmedlem
9 3 0 4
Tine Thorman Kaspersen (virk.: 4)
Bestyrelsesmedlem
5 0 0 0
Sum 75 87 5 24
Pct. 39 % 46 % 3 % 13 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Ikke aktive
12.08.2020
Detektor
12.08.2020
Område Kommentar
Branchehovedbranche Virksomheden har angivet Hovedbranche. Virksomheden har ændret Hovedbranche helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har aldrig registreret Hovedbranche. Virksomheden har aldrig ændret Hovedbranche.
Direktion Virksomheden har angivet Direktion. Virksomhedens gældende Direktion er OK. Der er 2 direktionsmedlemmer. Virksomheden har ændret Direktion helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Alle foregående Direktioner virker til, at være OK. Virksomhedens Direktion har haft en udskiftning på 0 % de sidste 2 år.
Ejerejerregister Virksomheden har angivet Legale ejere. Virksomhedens gældende Legale ejere er OK. Virksomheden har ændret Legale ejere helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Legale ejere indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Legale ejere.
Foersteregnskabsperiodeslut Virksomheden har angivet Første regnskabsperiode. Virksomhedens gældende Første regnskabsperiode er OK. Virksomheden har ændret Første regnskabsperiode helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Første regnskabsperiode indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Første regnskabsperiode.
Foersteregnskabsperiodestart Virksomheden har angivet Første regnskabsperiode. Virksomhedens gældende Første regnskabsperiode er OK. Virksomheden har ændret Første regnskabsperiode helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Første regnskabsperiode indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Første regnskabsperiode.
Formaal Virksomheden har angivet Formål. Virksomhedens gældende Formål er OK. Virksomheden har ændret Formål helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Formål indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Formål.
Hvidvask Virksomheden er ikke omfattet af Hvidhvask. Virksomhedens gældende Hvidhvask er OK. Virksomheden har ændret Hvidhvask helt for nylig (0 dage)... Tjek det. Virksomheden har aldrig været omfattet af Hvidhvask. Virksomheden har aldrig ændret Hvidhvask.
Kapital Virksomheden har angivet Kapital. Virksomhedens gældende Kapital er OK. Virksomheden har ændret Kapital helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Kapital indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Kapital.
Navn Virksomheden har angivet Navne. Virksomhedens gældende Navne er OK. Virksomheden har ændret Navne helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Navne indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Navne.
Regnskabsaarslut Virksomheden har angivet Regnskabs år. Virksomhedens gældende Regnskabs år er OK. Virksomheden har ændret Regnskabs år helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Regnskabs år indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Regnskabs år.
Regnskabsaarstart Virksomheden har angivet Regnskabs år. Virksomhedens gældende Regnskabs år er OK. Virksomheden har ændret Regnskabs år helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Regnskabs år indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Regnskabs år.
Revisionfravalgt Virksomheden har angivet Revision fravalgt. Virksomhedens gældende Revision fravalgt er OK. Virksomheden har ændret Revision fravalgt helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Revision fravalgt indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Revision fravalgt.
Revision Virksomheden har angivet Revisor. Virksomhedens gældende Revisor er OK. Virksomheden har ændret Revisor helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Revisor indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Revisor.
Status Virksomheden har angivet Virksomhedsstatus. Virksomhedens gældende Virksomhedsstatus er OK. Virksomheden har ændret Virksomhedsstatus helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Virksomhedsstatus indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Virksomhedsstatus.
Tegningsregel Virksomheden har angivet Tegningsregel. Virksomhedens gældende Tegningsregel er OK. Virksomheden har ændret Tegningsregel helt for nylig (0 dage)... Tjek det. Alle foregående Tegningsregel virker til, at være OK. Virksomheden har haft 3 Tegningsregel indenfor de sidste 2 år... det er OK
Vedtagtseneste Virksomheden har angivet Vedtægter. Virksomhedens gældende Vedtægter er OK. Virksomheden har ændret Vedtægter helt for nylig (0 dage)... Tjek det. Alle foregående Vedtægter virker til, at være OK. Virksomheden har haft 3 Vedtægter indenfor de sidste 2 år... det er OK
Virksomhedforretningsnoegle Virksomheden har angivet Ejerskaber. Virksomhedens gældende Ejerskaber er OK. Virksomheden har ændret Ejerskaber helt for nylig (1 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Ejerskaber indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Ejerskaber.