Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

0

Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

34.828

Kortfristede aktiver

34.828

Egenkapital

34.828

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
11.04.2021
Nettoomsætning000
Bruttoresultat0-5.172-7.529
Resultat af primær drift0-5.172-7.529
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger000
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat0-5.172-7.529
Resultat0-5.172-7.529
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
11.04.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000
Likvider34.82834.82832.471
Kortfristede aktiver34.82834.82832.471
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver000
Aktiver34.82834.82832.471
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
11.04.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital34.82834.82832.471
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser000
Gældsforpligtelser000
Forpligtelser000
Passiver34.82834.82832.471
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
29.06.2022
2020
11.04.2021
Afkastningsgrad Na.-14,9 %-23,2 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.-14,9 %-23,2 %
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.