Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
Debting
41366885
Egilsgade 4 kl., 2300 København S
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Debting er aktiv indenfor Detailhandel med brugte varer i forretninger (477900).
Tegningsregel
Debbie Aida Gyldenkrantz.
Oplysninger
Dato: 13.08.2020
Status
Aktiv.
Etableret
18.05.2020
Form
Enkeltmandsvirksomhed (ENK).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 0 %
Kvinder: 100 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
13.08.2020
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
13.08.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
13.08.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen direktion men Debbie Aida Gyldenkrantz træffer alle beslutninger.
Bestyrelse
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen bestyrelse men Debbie Aida Gyldenkrantz træffer alle beslutninger.
Stiftere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og er stiftet af Debbie Aida Gyldenkrantz.
Reelle ejere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har kun én ejer Debbie Aida Gyldenkrantz.
Legale ejere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har kun én ejer Debbie Aida Gyldenkrantz.
Selskaber
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er) samt filialer kan ikke være legale ejere.
Ansvarlige
Virk/Person Dato
Debbie Aida Gyldenkrantz 18.05.2020
Filter
Sektion (alle)
Beliggenhedsadresse Hovedbranche Interessenter Kontaktoplysninger
Navne Virksomhedsform
Timeline
Beliggenhedsadresse

Den 2020-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egilsgade 4, kl., 2300 København S (offentliggjort 2020-05-20)

Hovedbranche

Den 2020-05-18 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med brugte varer i forretninger (offentliggjort 2020-05-20)

Interessenter

Den 2020-05-18 tilføjes Interessenter: Debbie Aida Gyldenkrantz (offentliggjort 2020-05-20)

Kontaktoplysninger

Den 2020-05-18 tilføjes Kontaktoplysninger: debting2300@outlook.dk (offentliggjort 2020-05-20)

Virksomhedsform

Den 2020-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-05-20)

Direktion
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen direktion men Debbie Aida Gyldenkrantz træffer alle beslutninger.
Bestyrelse
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen bestyrelse men Debbie Aida Gyldenkrantz træffer alle beslutninger.
Stiftere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og er stiftet af Debbie Aida Gyldenkrantz.
Reelle ejere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har kun én ejer Debbie Aida Gyldenkrantz.
Legale ejere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har kun én ejer Debbie Aida Gyldenkrantz.
Selskaber
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er) samt filialer kan ikke være legale ejere.
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Resultat af primær drift
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)
Finansielle indtægter
Finansieringsomkostninger
Resultat før skat
Resultat
Forslag til udbytte
Aktiver
Årsrapport
Kortfristede varebeholdninger
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Likvider
Kortfristede aktiver
Immaterielle aktiver og goodwill
Materielle aktiver
Langfristede aktiver
Aktiver
Aktiver
Ingen historik.
Passiver
Årsrapport
Forslag til udbytte
Egenkapital
Forpligtelser
Passiver
Passiver
Ingen historik.
Nøgletal
Årsrapport
Afkastningsgrad
Dækningsgrad
Resultatgrad
Varelagerets omsætningshastighed
Egenkapitals-forretning
Payout-ratio
Gældsdæknings-nøgletal
Soliditestgrad
Likviditetsgrad
Resultat
Ingen historik.
Gæld
Ingen historik.
Årsrapport
Ingen nuværende registrering.
Beretning
Ingen nuværende registrering.
Formål
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Status
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Branche
Branche
Detailhandel med brugte varer i forretninger (477900).
Sidst opdateret den 20.05.2020 og angivet som gældende fra 18.05.2020 (87 dage).
Ingen historik.
Revision
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Revisor
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
10.
Sidst opdateret den 20.05.2020 og angivet som gældende fra 18.05.2020 (87 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Kontaktoplysninger
debting2300@outlook.dk.
Sidst opdateret den 20.05.2020 og angivet som gældende fra 18.05.2020 (87 dage).
Ingen historik.
Telefon
Telefonnummer
29422364.
Sidst opdateret den 20.05.2020 og angivet som gældende fra 18.05.2020 (87 dage).
Ingen historik.
Navne
Ingen historik.
Tegningsregel
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og tegnes af Debbie Aida Gyldenkrantz.
Ansatte
13.08.2020
Ingen historik.
Kapital
13.08.2020
Ingen historik.
Fra årsrapport
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
13.08.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
13.08.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Kønsfordeling
13.08.2020
100 % kvinder
Konkurser
13.08.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
13.08.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Debbie Aida Gyldenkrantz (virk.: 1)
Fuldt ansvarlig deltagere
0 % 0 % 0 % 0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering.
Ikke aktive
13.08.2020
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Adresser
Deltager Dato Adresse
Debbie Aida Gyldenkrantz 12.12.2017 Islands Brygge 25, 2300 København S
Ikke aktive
12.12.2017
Deltager Dato Adresse
På adressen
13.08.2020
Nuværende adresse:
Egilsgade 4 kl., 2300 København S
Aktive virksomheder: (2) CVR Status Branche
Debting 41366885 Aktiv Detailhandel med brugte varer i forretninger (477900)
salon perfekt 28263120 Aktiv Frisørsaloner (960210)
Personer: (0) Ingen personer registreret på adressen.
Flytninger
Nuværende adresse:
Egilsgade 4, kl., 2300 København S
Ingen historisk.
Lignende navne
Debting.
Sidst opdateret den 20.05.2020 og angivet som gældende fra 18.05.2020 (87 dage).
Lignende navne CVR
De Brune Riddere 39546574
DE Brøndby ApS 39496461
Debtia A/S 34593833
DEBTI IVS 37853232
Debting 41366885
Debtor A/S 34079137
DebutLand IVS 38875752
DE Bygningsfornyelse ApS 40500057
DE BYNÆRE HAVNEAREALERS AFFALDSVÆRK A/S 34081972
DE BØJEDE SØM I/S 11916309
Relationer
13.08.2020
Ingen relationer.
Relationer
13.08.2020
Aktive person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Debbie Aida Gyldenkrantz (virk.: 1)
Fuldt ansvarlig deltagere
0 0 0 0 0 1
Pct. 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 100 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Ikke aktive
13.08.2020
Erfarenhed
13.08.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Debbie Aida Gyldenkrantz (virk.: 1)
Fuldt ansvarlig deltagere
0 0 1 0
Pct. 0 % 0 % 100 % 0 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Ikke aktive
13.08.2020
Detektor
13.08.2020
Område Kommentar
Beliggenhedsadresse Mmm... Enkeltmandsvirksomhed... denne information er ikke tilgængelig...
Branchehovedbranche Virksomheden har angivet Hovedbranche. Virksomheden har ændret Hovedbranche helt for nylig (32 dage)... Tjek det. Virksomheden har aldrig registreret Hovedbranche. Virksomheden har aldrig ændret Hovedbranche.
Formaal Virksomheden har ikke angivet Formål. Virksomheden skal have et gældende Formål. Ingen nylige ændringer af Formål der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Formål indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Formål der kan analyseres.
Kontaktoplysning Virksomheden har angivet Kontaktoplysninger. Virksomhedens gældende Kontaktoplysninger er OK. Virksomheden har ændret Kontaktoplysninger helt for nylig (32 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Kontaktoplysninger indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Kontaktoplysninger.
Navn Virksomheden har angivet Navne. Virksomhedens gældende Navne er OK. Virksomheden har ændret Navne helt for nylig (32 dage)... Tjek det. Virksomheden har ikke ændret Navne indenfor de sidste 2 år. Virksomheden har aldrig ændret Navne.
Revisionfravalgt Virksomheden har ikke angivet Revision fravalgt. Virksomheden skal have et gældende Revision fravalgt. Ingen nylige ændringer af Revision fravalgt der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Revision fravalgt indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Revision fravalgt der kan analyseres.
Revision Virksomheden har ikke angivet Revisor. Virksomheden skal have et gældende Revisor. Ingen nylige ændringer af Revisor der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Revisor indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Revisor der kan analyseres.
Status Mmm... Enkeltmandsvirksomhed... denne information er ikke tilgængelig...
Tegningsregel Virksomheden har ikke angivet Tegningsregel. Virksomheden skal have et gældende Tegningsregel. Ingen nylige ændringer af Tegningsregel der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Tegningsregel der kan analyseres.