Copied
 
 
2023, DKK
11.07.2024
Bruttoresultat

-2.649

Primær drift
Na.
Årets resultat

85.198

Aktiver

315'

Kortfristede aktiver

79.668

Egenkapital

286'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

91 %

Likviditetsgrad

282 %

Resultat
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
06.07.2023
2021
04.07.2022
2020
17.07.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-2.649000
Resultat af primær drift0000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger0-722-376-67
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat85.198682.409-10.926-510.373
Resultat85.198682.409-10.926-510.373
Forslag til udbytte0000
Aktiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
06.07.2023
2021
04.07.2022
2020
17.07.2021
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 75.00075.00000
Likvider4.6687.3179.30712.533
Kortfristede aktiver79.66882.3179.30712.533
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver234.898147.05100
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver234.898147.05100
Aktiver314.566229.3689.30712.533
Aktiver
11.07.2024
Passiver
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
06.07.2023
2021
04.07.2022
2020
17.07.2021
Forslag til udbytte0000
Egenkapital286.308201.110-481.299-470.373
Hensatte forpligtelser00475.406475.406
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld000
Leverandører af varer og tjenesteydelser10.500000
Kortfristede forpligtelser28.25828.25815.2007.500
Gældsforpligtelser28.25828.25815.2007.500
Forpligtelser28.25828.25815.2007.500
Passiver314.566229.3689.30712.533
Passiver
11.07.2024
Nøgletal
11.07.2024
Årsrapport
2023
11.07.2024
2022
06.07.2023
2021
04.07.2022
2020
17.07.2021
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 29,8 %339,3 %2,3 %108,5 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 91,0 %87,7 %-5.171,4 %-3.753,1 %
Likviditetsgrad 281,9 %291,3 %61,2 %167,1 %
Resultat
11.07.2024
Gæld
11.07.2024
Årsrapport
11.07.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 11.07.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.
Beretning
11.07.2024
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2024-07-10
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01. 01. 23 - 31. 12. 23 for Tulugaq Holding ApS.