Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

-5.000

Primær drift
Na.
Årets resultat

-5.000

Aktiver

54.630'

Kortfristede aktiver

150'

Egenkapital

54.608'

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
02.06.2021
2019
25.05.2020
Nettoomsætning
Bruttoresultat-5.000-5.000-5.000-5.000
Resultat af primær drift0000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger0000
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat0000
Resultat-5.000-5.000-5.000-5.000
Forslag til udbytte0000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
02.06.2021
2019
25.05.2020
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000
Likvider150.000000
Kortfristede aktiver150.000000
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver54.480.00054.630.00054.630.00054.630.000
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver54.480.00054.630.00054.630.00054.630.000
Aktiver54.630.00054.630.00054.630.00054.630.000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
02.06.2021
2019
25.05.2020
Forslag til udbytte0000
Egenkapital54.608.00054.613.00054.618.00054.623.000
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld0000
Leverandører af varer og tjenesteydelser0000
Kortfristede forpligtelser22.00017.00012.0007.000
Gældsforpligtelser22.00017.00012.0007.000
Forpligtelser22.00017.00012.0007.000
Passiver54.630.00054.630.00054.630.00054.630.000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
02.06.2022
2020
02.06.2021
2019
25.05.2020
Afkastningsgrad Na.Na.Na.Na.
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 0,0 %0,0 %0,0 %0,0 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.Na.
Soliditestgrad 100,0 %100,0 %100,0 %100,0 %
Likviditetsgrad 681,8 %Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:This annual report has been presented in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act governing reporting class B enterprises with addition of a few provisions for reporting class C. The accounting policies applied to these financial statements are consistent with those applied last year.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-11
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:The Executive Board has today considered and approved the annual report of Sine Simonsen Holding ApS for the financial year 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Primary activitiesThe Company's activity is to hold shares in A. S. Scan Holding A/S.