Copied
 
Profil
Timeline
Ledelse
Ejerforhold
Regnskabstal
Stamdata
Analyser
Status: Normal
Stay Secure
41146249
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Hjemmeside mangler
Reklamebeskyttet
Beskrivelse
Stay Secure er aktiv indenfor Anden udgivelse af software (582900).
Tegningsregel
Justin Junes Ghavidel.
Oplysninger
Dato: 23.09.2020
Status
Aktiv.
Etableret
07.02.2020
Form
Enkeltmandsvirksomhed (ENK).
Vedtægter
Ingen vedtægtsdato.
Kapital
Ingen kapital angivet.
Ansatte
0, (årsværk: 0)
0, kvt. . (årsværk: 0)
0, mdr. . (årsværk: 0)
Kønsfordeling
Mænd: 100 %
Kvinder: 0 %
Unisex: 0 %
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Regnskab etc.
23.09.2020
Revision
Revision ikke angivet.
Revisor
Ingen revisor angivet
Regnskab
Intet regnskab.
Hent årsrapport
Statstidende
23.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Tinglysning
23.09.2020
Opret en bruger for, at få live data fra statstidende.
Direktion
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen direktion men Justin Junes Ghavidel træffer alle beslutninger.
Bestyrelse
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen bestyrelse men Justin Junes Ghavidel træffer alle beslutninger.
Stiftere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og er stiftet af Justin Junes Ghavidel.
Reelle ejere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har kun én ejer Justin Junes Ghavidel.
Legale ejere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har kun én ejer Justin Junes Ghavidel.
Selskaber
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er) samt filialer kan ikke være legale ejere.
Ansvarlige
Virk/Person Dato
Justin Junes Ghavidel 07.02.2020
Filter
Sektion (alle)
Hvidhvask Beliggenhedsadresse Kontaktoplysninger Hovedbranche
Interessenter Navne Virksomhedsform
Timeline
Hvidhvask

Den 2020-05-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-06)

Beliggenhedsadresse

Den 2020-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-05-06)

Kontaktoplysninger

Den 2020-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: kontakt@stay-safe.dk (offentliggjort 2020-05-06)

Beliggenhedsadresse

Den 2020-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkedommervej 12, 4. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2020-05-06)

Kontaktoplysninger

Den 2020-04-30 fjernes Kontaktoplysninger: justinjunes@gmail.com (offentliggjort 2020-05-06)

Hovedbranche

Den 2020-02-13 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2020-02-22)

Den 2020-02-12 fjernes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (offentliggjort 2020-02-22)

Den 2020-02-07 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (offentliggjort 2020-02-22)

Beliggenhedsadresse

Den 2020-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkedommervej 12, 4. tv., 2400 København NV (offentliggjort 2020-05-06)

Interessenter

Den 2020-02-07 tilføjes Interessenter: Justin Junes Ghavidel (offentliggjort 2020-02-12)

Kontaktoplysninger

Den 2020-02-07 tilføjes Kontaktoplysninger: justinjunes@gmail.com (offentliggjort 2020-05-06)

Virksomhedsform

Den 2020-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2020-02-12)

Direktion
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen direktion men Justin Junes Ghavidel træffer alle beslutninger.
Bestyrelse
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har ingen bestyrelse men Justin Junes Ghavidel træffer alle beslutninger.
Stiftere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og er stiftet af Justin Junes Ghavidel.
Reelle ejere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har kun én ejer Justin Junes Ghavidel.
Legale ejere
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og har kun én ejer Justin Junes Ghavidel.
Selskaber
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV’er) samt filialer kan ikke være legale ejere.
Regnskabstal
Bruttoresultat
Na.
Primær drift
Na.
Årets resultat
Na.
Aktiver
Na.
Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital
Na.
Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
Resultatopgørelse
Nettoomsætning
Resultat af primær drift
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede)
Finansielle indtægter
Finansieringsomkostninger
Resultat før skat
Resultat
Forslag til udbytte
Aktiver
Årsrapport
Kortfristede varebeholdninger
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Likvider
Kortfristede aktiver
Immaterielle aktiver og goodwill
Materielle aktiver
Langfristede aktiver
Aktiver
Aktiver
Ingen historik.
Passiver
Årsrapport
Forslag til udbytte
Egenkapital
Forpligtelser
Passiver
Passiver
Ingen historik.
Nøgletal
Årsrapport
Afkastningsgrad
Dækningsgrad
Resultatgrad
Varelagerets omsætningshastighed
Egenkapitals-forretning
Payout-ratio
Gældsdæknings-nøgletal
Soliditestgrad
Likviditetsgrad
Resultat
Ingen historik.
Gæld
Ingen historik.
Årsrapport
Ingen nuværende registrering.
Beretning
Ingen nuværende registrering.
Formål
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Status
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Branche
Branche
Anden udgivelse af software (582900).
Sidst opdateret den 22.02.2020 og angivet som gældende fra 13.02.2020 (223 dage).
Historik Start Stop
Anden udgivelse af software (582900) 13.02.2020
Serviceydelser i forbindelse med sikkerhedssystemer (802000) 07.02.2020 12.02.2020
Revision
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Revisor
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Form
Virksomhedsform
10.
Sidst opdateret den 12.02.2020 og angivet som gældende fra 07.02.2020 (229 dage).
Ingen historik.
Kontakt
Kontaktoplysninger
kontakt@stay-safe.dk.
Sidst opdateret den 06.05.2020 og angivet som gældende fra 01.05.2020 (145 dage).
Historik Start Stop
kontakt@stay-safe.dk 01.05.2020
justinjunes@gmail.com 07.02.2020 30.04.2020
Telefon
Telefonnummer
70505455.
Sidst opdateret den 06.05.2020 og angivet som gældende fra 01.05.2020 (145 dage).
Historik Start Stop
70505455 01.05.2020
60478947 07.02.2020 30.04.2020
Navne
Ingen historik.
Tegningsregel
Virksomheden er en Enkeltmandsvirksomhed og tegnes af Justin Junes Ghavidel.
Ansatte
23.09.2020
Ingen historik.
Kapital
23.09.2020
Ingen historik.
Fra årsrapport
Bibranche
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Børsnoteret
23.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Hjemmeside
23.09.2020
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Kønsfordeling
23.09.2020
0 % kvinder
Konkurser
23.09.2020
0 % konkurs / tvangsopløst
Konkurser
23.09.2020
Person under 12 måneder under 24 måneder under 36 måneder Alle relationer
Justin Junes Ghavidel (virk.: 2)
Fuldt ansvarlig deltagere
0 % 0 % 0 % 0 %
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen.
Ikke aktive
23.09.2020
Ingen Konkurser fsva. ikke aktive deltagere
Adresser
Deltager Dato Adresse
Justin Junes Ghavidel 01.08.2017 Birkedommervej 12, 2400 København NV
Ikke aktive
01.08.2017
Deltager Dato Adresse
På adressen
23.09.2020
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Aktive virksomheder: (50) CVR Status Branche
A Place To A/S 39754134 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Esbjerg ApS 39155141 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A Place To Horsens ApS 41426322 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
A/B Artillerigården 33916949 Aktiv Private andelsboligforeninger (682020)
ABC LYS HOLDING ApS 35396144 NORMAL Engroshandel med andre husholdningsartikler (464990)
ADVOKAT DAVID BØGGILD 16728330 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT H H LESCHLY 79098817 Aktiv Juridisk bistand (691000)
ADVOKAT LISE BOUET 15606630 Aktiv Juridisk bistand (691000)
APOF ApS 37858978 NORMAL Industriel design og produktdesign (741010)
APT Horsens Holding ApS 41425938 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
BDP International ApS 39058073 NORMAL Speditører (522920)
BKS-psykologer 32051774 Aktiv Psykologisk rådgivning (869030)
CMC Finans ApS 37701149 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC Kredit ApS 40488367 NORMAL Andre kreditselskaber (649230)
CMC development ApS 36901969 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
CRUMBLE HOLDING ApS 29812047 NORMAL Uoplyst (999999)
Carl Vin and Wine Denmark, filial af Carl Vin and wine AB, Sverige 38707132 NORMAL Detailhandel med drikkevarer (472500)
DATA INSIGHTS ApS 31864682 NORMAL Computerprogrammering (620100)
DINBOLIGRÅDGIVER ApS 31864402 NORMAL Ejendomsmæglere mv. (683110)
Danish Lighting ApS 38618725 NORMAL Fremstilling af andet elektrisk udstyr (279000)
DataTrend ApS 20046945 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
Databeskyttelse ApS 39723077 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Debtor A/S 34079137 NORMAL Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900)
E/F Søborg Hovedgade 73 33116136 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
ENSO CONSULT A/S 21800236 NORMAL Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200)
Esbjerg Towers Holding ApS 39934019 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Eva Borrit, Kropsterapi og Yoga 38583670 Aktiv Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (869090)
F:U:D 31901235 Aktiv Event catering (562100)
FARLON ApS 31765056 NORMAL Computerprogrammering (620100)
Fbu- Forældrelandsforeningen 12925077 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
Fugl Leonhardt ApS 38600516 NORMAL Arbejdsformidlingskontorer (781000)
Grants of Guernsey 41030135 Aktiv Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900)
HØPFNER ApS 33084501 NORMAL Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210)
Invoice One A/S 38344293 NORMAL Investeringsselskaber (643030)
Invoice One Management ApS 38319264 NORMAL Formueforvaltning (663000)
Johannes og Helga Bøggilds Legat 11642772 Aktiv Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910)
KO ApS 28713797 NORMAL Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200)
Kiropraktisk Klinik Charlottenlund 41168595 Aktiv Kiropraktorer (869040)
OLÍVY ApS 35891137 NORMAL Engroshandel med parfumerivarer og kosmetik (464500)
Profiler ApS 40509739 NORMAL Inkassovirksomhed og kreditoplysning (829100)
Rose Advokater v/Caspar Rose 25863313 Aktiv Juridisk bistand (691000)
Sichika ApS 37985244 NORMAL Fremstilling af andre møbler (310900)
Skilsmissebarnet ApS 38301969 NORMAL Juridisk bistand (691000)
Stay Secure 41146249 Aktiv Anden udgivelse af software (582900)
THE EUROPEAN RECEIVABLES EXCHANGE INVEST ApS 34593396 NORMAL Uoplyst (999999)
Tangna Law 35106855 Aktiv Juridisk bistand (691000)
UNGDOMSBOLIG.NU A/S 34704627 NORMAL Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (683120)
Valby Towers Holding ApS 39934329 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Viva Olivia ApS 38251244 NORMAL Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (472900)
Windrose Partners ApS 39066750 NORMAL Køb og salg af egen fast ejendom (681000)
Personer: (0) Ingen personer registreret på adressen.
Flytninger
Nuværende adresse:
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Dato Afstand Fra Til
01.05.2020 6,52 (km) Birkedommervej 12, 2400 København NV Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund
Lignende navne
Stay Secure.
Sidst opdateret den 12.02.2020 og angivet som gældende fra 07.02.2020 (229 dage).
Lignende navne CVR
Stay Salty I/S 40894667
Stay Salty Surf School 37659843
stay sassy 40870059
Stay Sassy ApS 39680785
Stay Secure 41146249
Stay Secure Denmark A/S 28117833
StaySharp 29901856
STAY STRONG 39747847
Stay Strong Cycling Clothing 21926477
Staytel ApS 39973545
Relationer
23.09.2020
Ingen relationer.
Relationer
23.09.2020
Aktive person NORMAL AKTIV UNDER KONKURS KONKURS OPLØST ØVRIGT
Justin Junes Ghavidel (virk.: 2)
Fuldt ansvarlig deltagere
1 0 0 0 0 1
Pct. 50 % 0 % 0 % 0 % 0 % 50 %
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen.
Ikke aktive
23.09.2020
Erfarenhed
23.09.2020
Person BESTYRELSE DIREKTION EJERE OTHER
Justin Junes Ghavidel (virk.: 2)
Fuldt ansvarlig deltagere
0 1 1 2
Pct. 0 % 25 % 25 % 50 %
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision.
Ikke aktive
23.09.2020
Detektor
23.09.2020
Område Kommentar
Beliggenhedsadresse Mmm... Enkeltmandsvirksomhed... denne information er ikke tilgængelig...
Formaal Virksomheden har ikke angivet Formål. Virksomheden skal have et gældende Formål. Ingen nylige ændringer af Formål der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Formål indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Formål der kan analyseres.
Hvidvask Virksomheden er ikke omfattet af Hvidhvask. Virksomhedens gældende Hvidhvask er OK. Virksomheden har ændret Hvidhvask helt for nylig (44 dage)... Tjek det. Virksomheden har aldrig været omfattet af Hvidhvask. Virksomheden har aldrig ændret Hvidhvask.
Kontaktoplysning Virksomheden har angivet Kontaktoplysninger. Virksomhedens gældende Kontaktoplysninger er OK. Virksomheden har ændret Kontaktoplysninger helt for nylig (49 dage)... Tjek det. Alle foregående Kontaktoplysninger virker til, at være OK. Virksomheden har haft 3 Kontaktoplysninger indenfor de sidste 2 år... det er OK
Revisionfravalgt Virksomheden har ikke angivet Revision fravalgt. Virksomheden skal have et gældende Revision fravalgt. Ingen nylige ændringer af Revision fravalgt der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Revision fravalgt indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Revision fravalgt der kan analyseres.
Revision Virksomheden har ikke angivet Revisor. Virksomheden skal have et gældende Revisor. Ingen nylige ændringer af Revisor der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Revisor indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Revisor der kan analyseres.
Status Mmm... Enkeltmandsvirksomhed... denne information er ikke tilgængelig...
Tegningsregel Virksomheden har ikke angivet Tegningsregel. Virksomheden skal have et gældende Tegningsregel. Ingen nylige ændringer af Tegningsregel der kan analyseres. Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel indenfor de sidste 2 år. Ingen ændringer af Tegningsregel der kan analyseres.