Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat

14.774'

Primær drift

6.328'

Årets resultat

1.960'

Aktiver

86.031'

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

11.358'

Afkastningsgrad

7 %

Soliditetsgrad

13 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.06.2022
2020
29.06.2021
2019
20.08.2020
2018
31.05.2019
2017
29.05.2018
2016
18.05.2017
2015
04.05.2016
Nettoomsætning
Bruttoresultat14.773.9615.309.4722.130.7187.413.7965.995.14214.496.4569.186.4660
Resultat af primær drift6.327.945-3.477.286-7.100.600-4.911.118-6.292.2584.843.4293.356.482-9.371.079
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 00-5.910.013107.838-3.649.481-951.385-1.210.569-138.492
Finansielle indtægter59.82176.923572.469139.007139.20367.81926.069102.916
Finansieringsomkostninger-4.107.182-1.344.388-2.756.808-1.670.721-1.224.467-1.165.790827.9690
Andre finansielle omkostninger00000001.283.293
Resultat før skat2.280.584-4.744.751-15.194.952-6.334.994-11.027.0032.794.0731.344.013-10.689.948
Resultat1.959.644-3.762.420-13.533.153-4.928.587-9.445.9981.926.415757.893-8.272.619
Forslag til udbytte00000000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.06.2022
2020
29.06.2021
2019
20.08.2020
2018
31.05.2019
2017
29.05.2018
2016
18.05.2017
2015
04.05.2016
Kortfristede varebeholdninger30.622.87616.739.42712.502.08112.022.49620.092.27312.823.50512.352.92015.002.717
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 39.741.99325.449.98024.405.13521.192.11930.543.90020.033.22518.069.8158.909.884
Likvider1.454.26355.69423.406367.7930650.5339.1061.265.654
Kortfristede aktiver000000025.178.255
Immaterielle aktiver og goodwill273.724373.259472.795572.331671.867000
Finansielle anlægsaktiver360.000360.000432.5006.299.8736.075.3199.827.79611.973.92613.856.543
Materielle aktiver13.577.69533.241.96839.379.46523.728.64323.112.24125.196.41320.528.49123.879.479
Langfristede aktiver14.211.41933.975.22740.284.76030.600.84729.859.42735.024.20932.502.41737.736.022
Aktiver86.030.55176.220.32877.215.38264.183.25580.495.60068.531.47262.934.25862.914.277
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.06.2022
2020
29.06.2021
2019
20.08.2020
2018
31.05.2019
2017
29.05.2018
2016
18.05.2017
2015
04.05.2016
Forslag til udbytte00000000
Egenkapital11.358.0799.398.4357.160.85521.011.36825.823.23935.372.23334.640.56334.627.217
Hensatte forpligtelser448.25700001.211.5601.292.410915.862
Langfristet gæld til banker00000000
Anden langfristet gæld00470.1520000
Leverandører af varer og tjenesteydelser5.172.29910.005.81613.244.30614.948.94023.197.0977.844.8586.656.4427.666.714
Kortfristede forpligtelser59.766.71748.199.53847.205.15828.954.62541.145.35416.711.79115.210.54715.078.225
Gældsforpligtelser74.224.21566.821.89370.054.52743.171.88754.672.36131.947.67927.001.28527.371.198
Forpligtelser74.224.21566.821.89370.054.52743.171.88754.672.36131.947.67927.001.28527.371.198
Passiver86.030.55176.220.32877.215.38264.183.25580.495.60068.531.47262.934.25862.914.277
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
04.06.2022
2020
29.06.2021
2019
20.08.2020
2018
31.05.2019
2017
29.05.2018
2016
18.05.2017
2015
04.05.2016
Afkastningsgrad 7,4 %-4,6 %-9,2 %-7,7 %-7,8 %7,1 %5,3 %-14,9 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 17,3 %-40,0 %-189,0 %-23,5 %-36,6 %5,4 %2,2 %-23,9 %
Payout-ratio Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal 154,1 %-258,7 %-257,6 %-294,0 %-513,9 %415,5 %-405,4 %Na.
Soliditestgrad 13,2 %12,3 %9,3 %32,7 %32,1 %51,6 %55,0 %55,0 %
Likviditetsgrad Na.Na.Na.Na.Na.Na.Na.167,0 %
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten for NMF Industries A/S for 2022 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed. Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed1 true Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Beretning
26.05.2023
Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten:2023-05-22
Beskrivelse af usikkerhed ved indregning eller måling:Usikkerhed ved indregning og måling Der vurderes ikke at være væsentlig usikkerhed ved indregning og måling.
Statement by Management on the annual report
Identifikation af den godkendte årsrapport:Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for NMF Industries A/S.
Management's review
Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter:Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er produktion, forarbejdning og salg af stål- og aluminiumsemner.