Copied

2022, DKK
26.05.2023
Bruttoresultat
Na.
Primær drift

0

Årets resultat

0

Aktiver

0

Kortfristede aktiver
Na.
Egenkapital

0

Afkastningsgrad

0 %

Soliditetsgrad

0 %

Likviditetsgrad

0 %

Resultat
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2019
21.06.2021
Nettoomsætning0
Resultat af primær drift000
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 000
Finansielle indtægter000
Finansieringsomkostninger000
Andre finansielle omkostninger000
Resultat før skat00-40.000
Resultat00-40.000
Forslag til udbytte000
Aktiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2019
21.06.2021
Kortfristede varebeholdninger000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 000
Likvider000
Kortfristede aktiver000
Immaterielle aktiver og goodwill000
Finansielle anlægsaktiver000
Materielle aktiver000
Langfristede aktiver000
Aktiver000
Aktiver
26.05.2023
Passiver
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2019
21.06.2021
Forslag til udbytte000
Egenkapital000
Hensatte forpligtelser000
Langfristet gæld til banker000
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser000
Kortfristede forpligtelser000
Gældsforpligtelser000
Forpligtelser000
Passiver000
Passiver
26.05.2023
Nøgletal
26.05.2023
Årsrapport
2022
26.05.2023
2021
17.06.2022
2019
21.06.2021
Afkastningsgrad Na.Na.Na.
Dækningsgrad
Resultatgrad Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning Na.Na.Na.
Payout-ratio Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.Na.Na.
Soliditestgrad Na.Na.Na.
Likviditetsgrad Na.Na.Na.
Resultat
26.05.2023
Gæld
26.05.2023
Årsrapport
26.05.2023
Nyeste:01.01.2022- 31.12.2022(offentliggjort: 26.05.2023)
Beretning
26.05.2023
Ingen nuværende registrering.