Copied
 
 
2023, DKK
14.06.2024
Bruttoresultat

-2.108

Primær drift

-2.108

Årets resultat

193'

Aktiver

687'

Kortfristede aktiver

159'

Egenkapital

684'

Afkastningsgrad

-0 %

Soliditetsgrad

100 %

Likviditetsgrad

+500%

Resultat
14.06.2024
Årsrapport
2023
14.06.2024
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2019
15.06.2021
Nettoomsætning
Bruttoresultat-2.108-1.789-1.722-8.045
Resultat af primær drift-2.108-1.789-1.722-8.045
Indtægter af kapitalandele (tilknyttede og associerede) 0000
Finansielle indtægter0000
Finansieringsomkostninger0-80-148-162
Andre finansielle omkostninger0000
Resultat før skat192.695174.699205.65770.713
Resultat192.695174.699205.65770.713
Forslag til udbytte-122.000000
Aktiver
14.06.2024
Årsrapport
2023
14.06.2024
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2019
15.06.2021
Kortfristede varebeholdninger0000
Kortfristede tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0000
Likvider158.94711.05514.62026.105
Kortfristede aktiver158.94711.05514.62026.105
Immaterielle aktiver og goodwill0000
Finansielle anlægsaktiver527.818483.016306.44798.920
Materielle aktiver0000
Langfristede aktiver527.818483.016306.44798.920
Aktiver686.765494.071321.067125.025
Aktiver
14.06.2024
Passiver
14.06.2024
Årsrapport
2023
14.06.2024
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2019
15.06.2021
Forslag til udbytte122.000000
Egenkapital683.765491.071316.370110.713
Hensatte forpligtelser0000
Langfristet gæld til banker0000
Anden langfristet gæld00
Leverandører af varer og tjenesteydelser3.0003.0004.6973.000
Kortfristede forpligtelser3.0003.0004.69714.312
Gældsforpligtelser3.0003.0004.69714.312
Forpligtelser3.0003.0004.69714.312
Passiver686.765494.071321.067125.025
Passiver
14.06.2024
Nøgletal
14.06.2024
Årsrapport
2023
14.06.2024
2022
26.05.2023
2021
13.06.2022
2019
15.06.2021
Afkastningsgrad -0,3 %-0,4 %-0,5 %-6,4 %
Dækningsgrad Na.Na.Na.Na.
Resultatgrad Na.Na.Na.Na.
Varelagerets omsætningshastighed Na.Na.Na.Na.
Egenkapitals-forretning 28,2 %35,6 %65,0 %63,9 %
Payout-ratio 63,3 %Na.Na.Na.
Gældsdæknings-nøgletal Na.-2.236,3 %-1.163,5 %-4.966,0 %
Soliditestgrad 99,6 %99,4 %98,5 %88,6 %
Likviditetsgrad 5.298,2 %368,5 %311,3 %182,4 %
Resultat
14.06.2024
Gæld
14.06.2024
Årsrapport
14.06.2024
Nyeste:01.01.2023- 31.12.2023(offentliggjort: 14.06.2024)
Information om virksomhedens regnskabsklasse:Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Beretning
14.06.2024
Ingen nuværende registrering.